Wat kunt u zelf doen

Als inwoner van Zeewolde heeft u verschillende mogelijkheden om in gesprek te gaan met raadsleden over uw wensen, ideeën en suggesties:

 • U kunt raadsleden mailen of aanspreken bij raadsbijeenkomsten of u kunt een e-mail of brief schrijven. Op de pagina Contact met de raad staat hoe u dit kunt doen.
 • U kunt ook zelf vertellen wat u van een onderwerp vindt tijdens een vergadering van de raad. Dit heet inspreken.
 • U kunt aan de raad vragen om een Ronde Tafel te plannen. Tijdens een Ronde Tafel gaan inwoners of organisaties in gesprek met de raad.
 • Staat een onderwerp nog niet op de agenda en zou dat volgens u wel moeten? U kunt een onderwerp op de agenda laten plaatsen.

 • Bij elke raadsvoorbereidende of oordeelsvormende ronde kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.
 • U kunt uw mening delen over een voorstel. De raad hoort dan alle relevante informatie.
 • U kunt uw mening over een voorstel delen met de raad, zodat de raad dit kan meewegen bij het vormen van hun standpunt.

Bel met de griffie

 • Als u wilt inspreken tijdens een beeldvormende of oordeelsvormende avond, dan moet u dit melden bij de griffie.
 • Dit kan tot uiterlijk 48 uur voor de start van de vergadering.
 • Telefoonnummer griffie: 036-5229467.
 • Wij schrijven uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken op.

Hoe werkt het

 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
 • Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen de raadsleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.

 • Tijdens een Ronde Tafel gaan inwoners of organisaties in gesprek met de raad over een zelfgekozen onderwerp.
 • Elke inwoner of organisatie kan de raad vragen om een onderwerp te bespreken tijdens een Ronde Tafel.
 • De aanvrager helpt bij de voorbereiding van het gesprek en doet actief mee aan de Ronde Tafel.
 • Een Ronde Tafel duurt maximaal een uur.

Spelregels

 • Een Ronde Tafel gaat over een onderwerp:
  • Dat van algemeen belang is of voor meerdere inwoners geldt
  • Dat nieuw of actueel is
  • Waarover de raad mag en kan besluiten
 • Een Ronde Tafel gaat niet over:
  • Een individuele vraag of onderwerp.
  • Een onderwerp dat al eerder in een Ronde Tafel is besproken of waarover de raad in de afgelopen 6 maanden een besluit heeft genomen
  • Benoeming van personen
  • Een besluit waar inwoners bezwaar of beroep tegen konden indienen
  • Een klacht

Ronde Tafel aanvragen

 • Als u een Ronde Tafel wilt aanvragen, dan vult u het aanmeldformulier in.
 • De griffie overlegt uw aanvraag met de raad en laat aan u weten of de raad de Ronde Tafel inroostert.
 • Als de raad de Ronde Tafel inroostert, dan bereidt u samen met de griffie de Ronde Tafel voor.
Ronde Tafelgesprek aanvragen

 • U kunt een voorstel of een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dit heet een burgerinitiatief.
 • Daarmee vraagt u aan de gemeenteraad om een uitspraak over uw plan of vraagt u de gemeenteraad aan de slag te gaan met een door u op de agenda gezet aandachtpunt.
 • Stuur een e-mail naar de griffie met uw voorstel.

Spelregels

Bij het inleveren van een voorstel gelden de volgende spelregels:

 • u bent 16 jaar of ouder
 • u woont in de gemeente Zeewolde
 • uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten
 • u omschrijft concreet wat het doel is van uw voorstel of waarover uw onderwerp gaat
 • u licht toe wat er moet gebeuren, wat u de gemeenteraad vraagt en wat dat eventueel globaal gaat kosten
 • het initiatief wordt tenminste ondersteund door 10 inwoners van Zeewolde die 16 jaar of ouder zijn