Wat kunt u zelf doen

Als inwoner van Zeewolde heeft u verschillende mogelijkheden om in gesprek te gaan met raadsleden over uw wensen, ideeën en suggesties:

 • U kunt raadsleden mailen of aanspreken bij raadsbijeenkomsten of u kunt een e-mail of brief schrijven. Op de pagina Contact met de raad staat hoe u dit kunt doen.
 • U kunt ook zelf vertellen wat u van een onderwerp vindt tijdens een vergadering van de raad. Dit heet inspreken.
 • Staat een onderwerp nog niet op de agenda en zou dat volgens u wel moeten? U kunt een onderwerp op de agenda laten plaatsen.

Inspreken tijdens een vergadering

 • Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.
 • In de vergaderingen van de gemeenteraad wordt soms alleen een besluit genomen. De discussie over het voorstel heeft namelijk al eerder plaatsgevonden, in de raadscommissie.
 • Het inspreken is daarom het meest zinvol bij een commissievergadering. 
 • De raads- en commissieleden vormen tijdens deze vergadering hun standpunt(en) en gaan daarover in debat.

 • Als u wilt inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering, moet u dit melden bij de raadsgriffie.
 • Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie of gemeenteraad.
 • Telefoonnummer griffie: 036-5229467.
 • Wij noteren uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
 • Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen commissieleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.

Een onderwerp op de agenda laten plaatsen

 • Inwoners van Zeewolde die 16 jaar of ouder zijn, kunnen zelf een voorstel of een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dit heet een burgerinitiatief.
 • Daarmee vraagt u aan de gemeenteraad om een uitspraak over uw plan of vraagt u de gemeenteraad aan de slag te gaan met een door u op de agenda gezet aandachtpunt.
 • Een verzoek om een burgerinitiatief op de agenda te plaatsen kunt u via de griffie schriftelijk indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Bij het indienen van een voorstel gelden de volgende spelregels:

 • u bent 16 jaar of ouder
 • u woont in de gemeente Zeewolde
 • uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten
 • u omschrijft concreet wat het doel is van uw voorstel of waarover uw onderwerp gaat
 • u licht toe wat er moet gebeuren, wat u de gemeenteraad vraagt en wat dat eventueel globaal gaat kosten
 • het initiatief wordt tenminste ondersteund door 10 inwoners van Zeewolde die 16 jaar of ouder zijn