Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u geen vermogen of een laag inkomen, waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

  Heeft u:

  • Een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau)
  • Geen eigen woning met overwaarde
  • Uw saldo op uw bank en spaarrekeningen is lager dan: een maand netto huur + een maand ziektekostenverzekering + het normbedrag
  • De aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

  Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

  Online kwijtschelding aanvragen - met DigiD

 • Hoe werkt het?

  Als u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding krijgt u daarover in februari een brief. U hoeft niets te doen.

  • Wilt u kwijtschelding aanvragen? Vult u dan het Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen in, en stuur het naar de gemeente. 
  • Dit kan online, met uw DigiD. Op papier kan ook.
  • Wij beoordelen door het vergelijken van bestanden of u misschien voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt.
  • Is dat niet het geval, dan ontvangt u van ons een brief met het “uitgebreide formulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen”. U kunt dan alsnog kwijtschelding aanvragen via dit volledige ingevulde uitgebreide formulier.
 • Achtergrond

  Voor welke gemeentelijke belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen?

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

  Richtlijnen

  Voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding hanteert de gemeente de rijksnormen zoals die zijn geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen.

  Kwijtschelding voor ondernemers

  • Ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de belastingaanslag.
  • De aanvraag moet ingediend worden bij de  gemeente.
  • Het inkomen wordt getoetst door het Zelfstandigen loket Flevoland.

  Veranderingen per 1 januari 2018

  Per 1 januari 2018 verandert er veel in de berekening van uw aanvraag. Het rekenen met standaard normbedragen is dan wettelijk niet meer toegestaan. De normbedragen moeten berekend worden aan de hand van het aantal volwassenen vanaf 21 jaar (met uitzondering van studenten) die een woning delen. Hierdoor kan het normbedrag voor het inkomen en het vermogen aanzienlijk lager worden wanneer u met meerdere volwassenen uw woning deelt. Daardoor komt u wellicht niet meer voor kwijtschelding in aanmerking.

 • Meerinzicht

  Belastingen wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

  Naar Meerinzicht

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties