Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen dan niet of niet helemaal hoeft te betalen.
  • Elk verzoek tot kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie.

  Heeft u:

  • Een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau)
  • Geen eigen woning met overwaarde
  • Uw saldo op uw bank en spaarrekeningen is lager dan: een maand netto huur + een maand ziektekostenverzekering + het normbedrag
  • De aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

  Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

  Online kwijtschelding aanvragen - met DigiD

 • Hoe werkt het?

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

  Kwijtschelding aanvragen

  • Wilt u kwijtschelding aanvragen? Vult u dan het Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen in, en stuur het naar de gemeente. 
  • Dit kan ook online, met uw DigiD.
  • Wij beoordelen of u misschien voor kwijtschelding in aanmerking komt.
  • Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens nodig hebben van u. U ontvangt dan van ons een brief met het “uitgebreide formulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen”. U kunt dan alsnog kwijtschelding aanvragen via dit volledige ingevulde uitgebreide formulier.
 • Achtergrond

  Richtlijnen

  Voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding hanteert de gemeente de rijksnormen zoals die zijn geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen.

  Kwijtschelding voor ondernemers

  • Ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de belastingaanslag.
  • De aanvraag moet ingediend worden bij de  gemeente.
  • Het inkomen wordt getoetst door het Zelfstandigen loket Flevoland.
 • Meerinzicht

  Belastingen wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

  Naar Meerinzicht

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties