Collecte

 • Wat is het?

  • Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? U leest meer informatie onder het kopje 'collecterooster'.  
  • Wilt u donateurs werven? U vraag altijd een vergunning aan. Het werven van donateurs is bedoeld voor een liefdadig of ideëel doel.

  Collecterooster

  Organisaties in het landelijk collecterooster

  • Organisaties die in het landelijk collecterooster van het CBF staan mogen collecteren in de toegewezen week. 
  • U doet een melding als de collecte in de gemeente Zeewolde plaatsvindt.
  • U kunt een e-mail sturen naar info@zeewolde.nl dat er in Zeewolde gecollecteerd wordt.

  Organisaties niet in het landelijk collecterooster

  • Organisaties die niet in het landelijke collecterooster van het CBF staan kunnen een vergunning aanvragen.
  • Uw organisatie heeft met een CBF-keurmerk of een ANBI-status bij de belastingdienst.
  • U mag één vergunning per jaar aanvragen.

  Inzameling in besloten kring

  • U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.
  • Denk aan een inzamelactie door een vereniging in eigen gebouw waar alleen de leden aan mee mogen doen.
 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten voor het aanvragen van een collectevergunning of een vergunning voor werven van donateurs.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  Collecteren mag op maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 21:00 uur in de toegewezen week. Op zondag is huis-aan-huis collecteren niet toegestaan.

  Collecterooster

  • Het Centraal Bureau Fondsen stelt jaarlijks een landelijk collecteplan op.
  • Aan de hand van dit landelijke plan wordt het collecterooster van de gemeente Zeewolde vastgesteld.
  • Goedgekeurde organisaties door het CBF worden vermeld op het landelijke plan.

  Staat u niet in het landelijke collecterooster en wilt u collecteren?

  • U kunt alleen collecteren/inzamelen in de opengelaten vrije periodes.
  • U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije periode van hooguit één week.
  • Zodra een vergunning is verleend voor een vrije collecteperiode is deze periode bezet. Er kan niet meer door een andere organisatie gecollecteerd worden.
  • De aanvraag wordt in behandeling genomen en zal individueel worden getoetst.
  • Binnen 10 dagen zal een besluit worden genomen over het wel of niet verstreken van de collecte vergunning.
  • Binnen één maand na het houden van de collecte stuurt u de gemeente een verantwoording van de collecteopbrengsten. Dit formulier vindt u achter de vergunning.
 • Wat moet ik doen?

  • Staat uw organisatie in het landelijke collecterooster van het CBF? U doet een melding.
  • Staat uw organisatie niet in het landelijke collecterooster van het CBF? U vraagt een collectevergunning aan.

  Als u een vergunning aanvraagt moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U zamelt in namens een vereniging, stichting of bedrijf (rechtspersoon).
  • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U collecteert voor een liefdadigheids- of ideëel doel of voor het algemeen belang.
  • Uit de statuten van uw organisatie blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties