Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  • De gemeente Zeewolde kent geen verplichte vergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op bijvoorbeeld bedrijfspanden.
  • Wel is het verboden om reclame-uitingen aan te brengen als het verkeer in gevaar wordt gebracht of als ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.
  • Het kan zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl

  Winkeluitstallingen

  • Voor het plaatsen van winkeluitstallingen gelden algemene regels. 
  • Als de uitstalling binnen deze regels blijft, hebt u geen ontheffing nodig.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Tips

  Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties