Reclame plaatsen

 • Wilt u reclame plaatsen op een gebouw of op de weg?
 • Het verschilt per reclame-uiting welke regels hiervoor gelden.

 • De gemeente Zeewolde kent geen verplichte vergunning voor het aanbrengen van handelsreclame op bijvoorbeeld bedrijfspanden.
 • Wel is het verboden om reclame-uitingen aan te brengen als het verkeer in gevaar wordt gebracht of als ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.
 • Het kan zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het Omgevingsloket online.

 • Een (winkel)uitstalling is een object dat tijdelijk op de weg of het weggedeelte wordt geplaatst met als doel koopwaar aan te bieden of reclame te maken.
 • Voor het plaatsen van een (winkel)uitstalling zijn algemene regels opgesteld.
 • Als de uitstalling binnen deze regels blijft, hebt u geen vergunning nodig.

 • In Zeewolde gelden algemene beleidsregels voor het plaatsen van spandoeken.
 • Als u aan de beleidsregels voldoet, heeft u geen vergunning nodig.
 • Deze mogen alleen geplaatst worden voor evenementen en collectes in Zeewolde.
 • Ook is het toegestaan spandoeken te plaatsen ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi-)overheden.
 • Het aantal toegestane gebieden is beperkt. 

Periode

 • De spandoeken mogen maximaal 16 dagen worden geplaatst.
 • Als uitzondering hierop geldt dat voor het bekendheid geven aan een publiekscampagne door een (semi-)overheidsinstelling de spandoeken maximaal 28 dagen in de aangewezen gebieden mogen worden geplaatst.
 • Er is gekozen voor deze uitzondering omdat veel publiekscampagnes landelijk zijn en deze acties vaak langer duren dan 2 weken. Op deze wijze wordt daarbij aangesloten.

Aantal spandoeken

 • Om te voorkomen dat op enig moment het hele dorp volhangt met spandoeken en hiermee het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad, is het toegestaan maximaal 6 spandoeken per evenement/collecte/publiekscampagne op te hangen.
 • Ook biedt een maximaal aantal van 6 spandoeken per evenement/collecte/publiekscampagne de mogelijkheid dat meerdere organisatoren gelijktijdig reclame kunnen maken door middel van het plaatsen van spandoeken.