Recreatiewoning bewonen

 • Wat is het?

  • Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. 
  • Als u permanent in een recreatieverblijf woont, bent u in overtreding.
  • De gemeente zal dan overgaan tot handhaving van het verbod. Bij voortzetting van de permanente bewoning kan dit leiden tot een dwangsom of tot sluiting van uw recreatieverblijf.

  Wat is permanente bewoning?

  • Er is sprake van permanente bewoning als uw recreatieverblijf uw hoofdverblijf is.
  • Een hoofdverblijf is de plaats waar u woont, waar u uw post ontvangt, kortom de plaats die als uw ´thuis´ fungeert en die bij familie en vrienden bekend is als uw woonplaats.
  • Een recreatieverblijf is ook uw hoofdverblijf als u geen ander reëel hoofdverblijf heeft.
 • Hoe werkt het?

  Als u permanent in een recreatieverblijf woont, bent u in overtreding en zal de gemeente overgaan tot handhaving van het verbod. Bij voortzetting van de permanente bewoning kan dit leiden tot een dwangsom of tot sluiting van uw recreatieverblijf.

  De gemeente maakt het wonen in een recreatieverblijf minder aantrekkelijk door de maximale omvang van de woningen vast te leggen in de bestemmingsplannen. Deze maximale omvang is kleiner dan een normaal woonhuis en voor uitbreiding kunt u geen omgevingsvergunning krijgen.

  Op deze manier zorgt de gemeente er voor dat recreatieverblijven gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk voor verblijfsrecreatie. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan.

 • Achtergrond

  Waarom geen permanente bewoning?

  - In strijd met beleid
  Als u uw recreatieverblijf permanent bewoont, handelt u in strijd met het beleid van de gemeente, de provincie en het rijk. Het huidige beleid is gericht op het tegengaan van verstedelijking van het buitengebied, het concentreren van woonfuncties in de kernen en het tegengaan van de aantasting van het buitengebied.

  - Recreatieruimte is schaars
  Recreatieruimte is schaars. Als u permanent in uw recreatiewoning woont, ontneemt u andere mensen de kans om te genieten van de rust, ruimte en natuur in Zeewolde.

  - Voorzieningen
  Het aantal voorzieningen zoals artsen, scholen en culturele instellingen is afgestemd op de behoefte van de plaatselijke bevolking. Als u als permanent bewoner van een recreatieverblijf gebruikmaakt van de voorzieningen worden deze te zwaar belast, terwijl u er niet aan meebetaalt.

  - Exploitatie terreinvoorzieningen
  Door het permanent bewonen van recreatieverblijven brengt u de exploitatie van terreinvoorzieningen als een zwembad, een restaurant en een kampwinkel in gevaar. Door permanente bewoners worden deze voorzieningen doorgaans veel minder gebruikt.

  - Leefritme
  Als permanente bewoner van een recreatieverblijf heeft u een ander leefritme dan een recreant. Zo gaan veel permanente bewoners dagelijks met de auto naar het werk, terwijl recreanten willen uitslapen. Dit kan zorgen voor spanningen tussen permanente bewoners en recreanten.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties