Bestemmingsplan bekijken

 • Op de plattegrond (zie hieronder) staan de grenzen van de bestemmingsplannen of beheersverordeningen van het bebouwde deel van Zeewolde.
 • Ieder nummer komt overeen met een bestemmingsplan of beheersverordening.
 • In de lijst op deze pagina kunt u het bestemmingsplan dat u moet hebben opzoeken voor de details.
 • Op de hoogte blijven? Regel de e-mailservice op https://overuwbuurt.overheid.nl/
 • U kunt bestemmingsplannen ook digitaal inzien bij de balie van het Publiekscentrum in het gemeentehuis. Dit kan alleen tijdens openingstijden.
 • Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum.
Bekijk bestemmingsplan op online kaart

Geldend bestemmingsplan

Voor dit gebied gelden op dit moment meerdere bestemmingsplannen. Twijfelt u welke locatie op u van toepassing is neemt u dan contact op met ons Publiekscentrum.
De bestemmingsplannen zijn ook (op papier) in te zien bij ons Publiekscentrum, tijdens de openingstijden van de balie.

Wijzigingsplan, ontwerp:

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Partiële herziening bestemmingsplan Harderwold:

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in te zien

 • op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (digitaal)
 • bij ons Publiekscentrum, tijdens de openingstijden van de balie (op papier)

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldende beheersverordening

De beheersverordening is wat juridische status betreft gelijk aan het bestemmingsplan. Dit instrument is bedoeld om bestaande situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

De beheersverordening is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Voorbereidingen pilot omgevingsplan

 • Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van de pilot omgevingsplan centrumgebied.
 • Een omgevingsplan gaat anders dan een bestemmingsplan over de fysieke leefomgeving.
 • Een deel van het haven- en strandgebied valt onder deze pilot.

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Voorbereidingen pilot omgevingsplan

 • Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van de pilot omgevingsplan centrumgebied.
 • Een omgevingsplan gaat anders dan een bestemmingsplan over de fysieke leefomgeving.

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldende beheersverordening

De beheersverordening is wat juridische status betreft gelijk aan het bestemmingsplan. Dit instrument is bedoeld om bestaande situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

De beheersverordening is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

In dit gebied gelden de volgende uitwerkingsplannen:

Geldend bestemmingsplan

In dit gebied gelden de volgende uitwerkingsplannen:

Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldende beheersverordening

De beheersverordening is wat juridische status betreft gelijk aan het bestemmingsplan. Dit instrument is bedoeld om bestaande situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

Deze beheersverordening is in te zien:

Geldende beheersverordening

De beheersverordening is wat juridische status betreft gelijk aan het bestemmingsplan. Dit instrument is bedoeld om bestaande situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

De beheersverordening is in te zien:

De bepalingen van het terrein Manege zijn opgenomen in bestemmingsplan Zeewolde Zuid.

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien

Geldend bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is in te zien