Tegemoetkoming planschade

  • Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan.
  • Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen.
  • U kunt dan een financiële vergoeding aanvragen bij de gemeente.
  • U moet de vergoeding aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Hoe kan planschade ontstaan?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Voorwaarden voor vergoeding

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken belangrijk:

  1. U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  2. U heeft op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet verzekerd is. Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2% bij waardevermindering van de onroerende zaak en inkomensderving.

Kosten

U betaalt € 300,00 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade (tarief 2022).

Aanvraagformulier

Wilt u schadevergoeding aanvragen? U kunt het Publiekscentrum vragen naar het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is een pdf-bestand. Wij sturen u dit bestand per e-mail naar u toe.