Bestemmingsplan aanpassen

  • Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? U kunt de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.
  • U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.
  • Een bestemmingsplan laten aanpassen komt vooral voor bij grotere projecten, zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk.
  • Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket.