Uitbreiding Trekkersveld 4

Uitspraak Raad van State 20 september 2023

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 20 september uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 vernietigd. De gemeente heeft kennis genomen van deze uitspraak.

Met de vernietiging van het bestemmingsplan is de vestiging van een hyperscale datacenter definitief niet mogelijk.Omdat het bestemmingsplan geheel is vernietigd, betekent dit ook dat de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld niet mogelijk is. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat de plannen voor het datacenter en het bedrijventerrein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De vernietiging van het gehele bestemmingsplan Trekkersveld 4 betekent dat de gemeente opnieuw aan de slag moet met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld. Er is inmiddels een nieuw ontwerp-bestemmingsplan.

Ontwerp-bestemmingsplan Trekkersveld 4

  • Het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan omvat 35 hectare uitbreiding bedrijventerrein.
  • Het plan lag tot en met dinsdag 30 januari 2024 ter inzage.
  • Vervolg: Het bestemmingsplan wordt op z'n vroegst in het derde kwartaal van 2024 vastgesteld.

Bekijk het ontwerp-bestemmingsplan Trekkersveld 4