Recreatiewoning bewonen

  • Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen.
  • Als u permanent in een recreatieverblijf woont, bent u in overtreding. De gemeente zal overgaan tot handhaving van het verbod.
  • Bij voortzetting van de permanente bewoning kan dit leiden tot een dwangsom of tot sluiting van uw recreatieverblijf.

Bestemmingsplan

  • De gemeente maakt het wonen in een recreatieverblijf minder aantrekkelijk door de maximale omvang van de woningen vast te leggen in de bestemmingsplannen.
  • Deze maximale omvang is kleiner dan een normaal woonhuis. Voor uitbreiding kunt u geen omgevingsvergunning krijgen.
  • Op deze manier zorgt de gemeente er voor dat recreatieverblijven gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk voor verblijfsrecreatie.
  • Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan.

  • Er is sprake van permanente bewoning als uw recreatieverblijf uw hoofdverblijf is.
  • Een hoofdverblijf is de plaats waar u woont, waar u uw post ontvangt, kortom de plaats die als uw ´thuis´ fungeert en die bij familie en vrienden bekend is als uw woonplaats.
  • Een recreatieverblijf is ook uw hoofdverblijf als u geen ander reëel hoofdverblijf heeft.

Waarom geen permanente bewoning van recreatiewoningen?

Het is verboden, dit staat in het beleid

Als u uw recreatieverblijf permanent bewoont, handelt u in strijd met het beleid van de gemeente, de provincie en het rijk. Het huidige beleid is gericht op het tegengaan van verstedelijking van het buitengebied, het concentreren van woonfuncties in de kernen en het tegengaan van de aantasting van het buitengebied.

Recreatieruimte is schaars

Recreatieruimte is schaars. Als u permanent in uw recreatiewoning woont, ontneemt u andere mensen de kans om te genieten van de rust, ruimte en natuur in Zeewolde.

Voorzieningen

Het aantal voorzieningen zoals artsen, scholen en culturele instellingen is afgestemd op de behoefte van de plaatselijke bevolking. Als u als permanent bewoner van een recreatieverblijf gebruikmaakt van de voorzieningen worden deze te zwaar belast, terwijl u er niet aan meebetaalt.

Exploitatie terreinvoorzieningen

Door het permanent bewonen van recreatieverblijven brengt u de exploitatie van terreinvoorzieningen als een zwembad, een restaurant en een kampwinkel in gevaar. Door permanente bewoners worden deze voorzieningen doorgaans veel minder gebruikt.

Leefritme

Als permanente bewoner van een recreatieverblijf heeft u een ander leefritme dan een recreant. Zo gaan veel permanente bewoners dagelijks met de auto naar het werk, terwijl recreanten willen uitslapen. Dit kan zorgen voor spanningen tussen permanente bewoners en recreanten.