Recreatiewoning bewonen

  • Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. 
  • Als u permanent in een recreatieverblijf woont, bent u in overtreding.

Handhaving van het verbod op permanente bewoning

  • Als u permanent in een recreatieverblijf woont, bent u in overtreding. De gemeente zal overgaan tot handhaving van het verbod.
  • Bij voortzetting van de permanente bewoning kan dit leiden tot een dwangsom of tot sluiting van uw recreatieverblijf.

Bestemmingsplan

  • De gemeente maakt het wonen in een recreatieverblijf minder aantrekkelijk door de maximale omvang van de woningen vast te leggen in de bestemmingsplannen.
  • Deze maximale omvang is kleiner dan een normaal woonhuis. Voor uitbreiding kunt u geen omgevingsvergunning krijgen.
  • Op deze manier zorgt de gemeente er voor dat recreatieverblijven gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk voor verblijfsrecreatie.
  • Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan.