Onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten

  • Inwoners van Zeewolde die 16 jaar of ouder zijn, kunnen zelf een voorstel of een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten.
  • Daarmee vraagt u aan de gemeenteraad om een uitspraak over uw plan, of vraagt u de gemeenteraad aan de slag te gaan met een door u op de agenda gezet aandachtpunt.
  • Een verzoek om een burgerinitiatief op de agenda te plaatsen kunt u via de griffie schriftelijk indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Spelregels

Bij het indienen van een voorstel gelden de volgende spelregels:

  • u bent 16 jaar of ouder
  • u woont in de gemeente Zeewolde
  • uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten
  • u omschrijft concreet wat het doel is van uw voorstel of waarover uw onderwerp gaat
  • u licht toe wat er moet gebeuren, wat u de gemeenteraad vraagt en wat dat eventueel globaal gaat kosten
  • het initiatief wordt tenminste ondersteund door 10 inwoners van Zeewolde die 16 jaar of ouder zijn