Raad op Straat

Wat is de Raad op Straat

De gemeenteraad van Zeewolde vindt het belangrijk om te weten wat er speelt in het dorp. De raad wil daarom graag vaker in gesprek met inwoners.

Dat doet de raad onder andere door activiteiten te organiseren, zoals de Raad op Straat. Tijdens de Raad op Straat gaan raadsleden en inwoners met elkaar in gesprek over een of twee thema’s.

De gemeenteraad organiseert elk jaar een Raad op Straat. De raad bezoekt steeds een andere wijk in Zeewolde.

Raad op Straat in de Polderwijk

Dinsdag 19 maart 2024 was de Raad op Straat in de Polderwijk. Ongeveer 80 buurtbewoners en 20 gemeenteraadsleden en burgerraadsleden kwamen naar basisschool Panta Rhei. De raadsleden en de bewoners van de Polderwijk spraken over 2 thema's: Wonen en Verkeer. Het thema Verkeer was door de bewoners gekozen. Lees de Terugblik op de avond of download het volledige verslag (pdf, 143 KB).

Terugblik op de avond

De avond werd geopend door gemeenteraadslid Betty van den Braber. Burgemeester Gerrit Jan Gorter stelde de aanwezigen de vraag wat zij leuk vinden aan Zeewolde en waarom ze in de Polderwijk zijn gaan wonen. Het water, de groene omgeving, de de rust en de ruimte worden als zeer positief ervaren.

Na deze algemene vragen ging het gesprek verder over de thema's Verkeer en Wonen. Na een gezamenlijke bespreking, ging elk gemeenteraadslid met een aantal bewoners in gesprek over de thema's. Genoemde problemen en oplossingen werden op grote vellen papier geschreven.

Thema Verkeer: wat gaat er nu niet goed?

 • Op de Kwartiermakerslaan en de Zeewolderweg wordt veel te hard gereden.
 • De ingang van de Molenwijk staat 's ochtends en 's avonds tijdens de spits vast. Dit komt doordat de doorgang via de Ossenkampweg is afgesloten.
 • Bij de Kaleidoscoop ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers omdat er geen parkeerplaats voor auto's is direct bij de school.
 • Negeren van verplichte rijrichting op eenrichtingswegen.
 • Gevaarlijke uitrit bij Dekamarkt.

Oplossingen die door de aanwezigen werden genoemd: bloembakken plaatsen, verkeersdrempels, klaar-overs, rotondes, verkeerslichten

Thema Wonen: wat gaat er nu niet goed?

 • Geluidsoverlast door jongeren en het achterlaten van afval bij een speeltuin. De ene bewoner heeft hier wel last van, de ander niet.
 • Informatievoorziening door de gemeente is gebrekkig. Voorbeelden: De aanleg van een pumptrackbaan was niet bekend bij bewoners. Na een wijziging van locaties van ondergrondse containers wordt dit niet gecommuniceerd met de bewoners. Ook is er geen mogelijkheid om te reageren op de wijzigingen.
 • Ontbreken van afvalbakken voor poepzakjes.
 • Waterkwaliteit bij het strand
 • Drugshandel en drugsgebruik op straat. Inzet van BOA's is nodig in de avonduren als er gedeald wordt.
 • Zorgen over tekort aan sociale huurwoningen en woningen voor jongeren.

Het laatste onderdeel van de avond was een spel met stellingen over verschillende onderwerpen. De vloer van de zaal was verdeeld in een 'ja' en 'nee' kant waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan. 

Conclusie

Dankzij de inbreng van de buurtbewoners heeft de gemeenteraad een beter beeld gekregen van wat er speelt en leeft in de wijk. De gemeenteraad gaat nu aan de slag om te kijken welke mogelijkheden er zijn om verbeteringen aan te brengen. 

Waarvoor is de Raad op Straat niet?

De Raad op Straat is niet voor het meldingen over de buitenruimte zoals overhangend groen, losliggende stoeptegels of kapotte lantaarnpalen. Deze onderwerpen kunt u online aan ons melden.