Wijkwethouder

Wijkwethouder in Zeewolde: "Vertel eens ..."

Het college van Zeewolde wil weten wat er leeft en speelt in de wijken in Zeewolde. Elke wethouder is daarom wijkwethouder voor 1 of 2 wijken. De wijkwethouder zoekt de inwoners regelmatig op en nodigt inwoners uit om te vertellen over wat hen bezig houdt. De wethouder is de gesprekspartner en verbinder tussen de gemeente en de inwoners.

Wat doet een wijkwethouder?

De wijkwethouder heeft een signaalfunctie. De wijkwethouder praat regelmatig met individuele inwoners om te horen en te zien wat er leeft in de wijk, bijvoorbeeld: 

  • Hoe mensen zich in hun buurt voelen.
  • Welke problemen zij ervaren.
  • Hoe hun wijk eventueel verbeterd kan worden.
  • Welke dingen er georganiseerd moeten worden.

De wijkwethouder vangt signalen vanuit de buurt op. De wethouder bespreekt deze signalen in het college en met de ambtenaren.

Wat doet een wijkwethouder niet?

  • Tijdens de wijkbijeenkomst aangeven of een plan of idee haalbaar is. Dat moet uitgezocht worden.
  • Ingaan op onderwerpen of individuele problemen die niets te maken hebben met het wonen in de wijk zelf.
  • Praktische problemen oplossen die u online aan ons kunt melden (bijvoorbeeld als het gaat om overhangend groen, losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen).

Wie is uw wijkwethouder?

Winnie Prins is wijkwethouder voor Horsterveld. 

Wethouder Winnie Prins houdt elke 2 maanden spreekuur in de wijk. De locatie is nog niet bekend.

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: w.prins@zeewolde.nl

Helmut Hermans is wijkwethouder voor Trekkersveld, Centrum en Noord.

Wethouder Helmut Hermans houdt elke 2 maanden spreekuur. De locatie is afhankelijk van de wijk.

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: h.hermans@zeewolde.nl

Ernst Bron is wijkwethouder voor het Buitengebied en voor Zuid. 

Wethouder Ernst Bron houdt elke 2 maanden spreekuur. De locatie is afhankelijk van de wijk.

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: e.bron@zeewolde.nl

Erik van de Beld is wijkwethouder voor de Polderwijk. 

Wethouder Erik van de Beld houdt elke 2 maanden spreekuur in de wijk. 

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: e.vandebeld@zeewolde.nl

In gesprek met uw wijkwethouder

De wethouders gaan regelmatig de wijk in om ervaringen, ideeën en suggesties op te halen bij de inwoners. Dat doen ze met de uitnodiging "Vertel eens ..." 

Kom naar een van de bijeenkomsten bij u in de wijk en vertel uw wijkwethouder wat u bezig houdt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De eerstvolgende wijkbijeenkomsten zijn op:

naam wijk datum tijd locatie adres
Polderwijk woensdag 1 maart 19.30-21.00 Theater De Kluit Gedempte Gracht 5
Centrum en Noord dinsdag 7 maart 19.30-21.00 Grand Café de Buren Flevoweg 69
Zuid maandag 13 maart 19.30-21.00 Roode Schuur (IVN) Dasselaarweg 29
Buitengebied Vogelweg dinsdag 14 maart 19.30-21.00 Tent bij fruithandel Smits Sterappellaan 29
Buitengebied Zuidlob Let op: GEANNULEERD Nieuwe datum volgt! xxx xxx
Horsterveld 25 maart 13.00-15.00 Pop-up locatie Boomkleverlaan tegenover Boomkleverlaan 69

Kunt u niet naar een wijkbijeenkomst komen?

Een mail sturen kan natuurlijk ook. U stuurt deze naar info@zeewolde.nl ter attentie van de wijkwethouder.

Onderwerpen uit de wijkbijeenkomsten

Na iedere wijkbijeenkomst kunt u hier lezen voor welke onderwerpen aandacht is gevraagd bij de wijkwethouders.