Wijkwethouder

Wijkwethouder in Zeewolde: "Vertel eens ..."

Het college van Zeewolde wil weten wat er leeft en speelt in de wijken in Zeewolde. Elke wethouder is daarom wijkwethouder voor 1 of 2 wijken. De wijkwethouder zoekt de inwoners regelmatig op en nodigt inwoners uit om te vertellen over wat hen bezig houdt. De wethouder is de gesprekspartner en verbinder tussen de gemeente en de inwoners.

Wat doet een wijkwethouder?

De wijkwethouder heeft een signaalfunctie. De wijkwethouder praat regelmatig met individuele inwoners om te horen en te zien wat er leeft in de wijk, bijvoorbeeld: 

  • Hoe mensen zich in hun buurt voelen.
  • Welke problemen zij ervaren.
  • Hoe hun wijk eventueel verbeterd kan worden.
  • Welke dingen er georganiseerd moeten worden.

De wijkwethouder vangt signalen vanuit de buurt op. De wethouder bespreekt deze signalen in het college en met de ambtenaren.

Wat doet een wijkwethouder niet?

  • Tijdens de wijkbijeenkomst aangeven of een plan of idee haalbaar is. Dat moet uitgezocht worden.
  • Ingaan op onderwerpen of individuele problemen die niets te maken hebben met het wonen in de wijk zelf.
  • Praktische problemen oplossen die u online aan ons kunt melden (bijvoorbeeld als het gaat om overhangend groen, losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen).

In gesprek met uw wijkwethouder

De wethouders gaan de wijk in om ervaringen, ideeën en suggesties op te halen bij de inwoners. De eerste wijkbijeenkomsten zijn in maart en april geweest.

Wijkbijeenkomst Polderwijk

Woont u in de Polderwijk? En heeft u vragen aan de gemeente of wilt u graag wat kwijt? Op vrijdag 29 september staat wijkwethouder Erik van den Beld van 15.00 uur tot 17.00 uur op het parkeerterrein van de Dekamarkt. Hij gaat graag met inwoners in gesprek en is nieuwsgierig naar uw verhalen, vragen en opmerkingen!

Wijkbijeenkomst gemist

Heeft u een wijkbijeenkomst gemist? En wilt u uw wijkwethouder graag spreken? U kunt bellen met het bestuurssecretariaat 036 522 9445 of u kunt uw vraag/opmerking/idee via e-mail stellen. 

Wie is uw wijkwethouder?

Winnie Prins is wijkwethouder voor Horsterveld. 

Wethouder Winnie Prins houdt elke 2 maanden spreekuur in de wijk. 

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: w.prins@zeewolde.nl

Helmut Hermans is wijkwethouder voor Trekkersveld, Centrum en Noord.

Wethouder Helmut Hermans houdt elke 2 maanden spreekuur. De locatie is afhankelijk van de wijk.

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: h.hermans@zeewolde.nl

Ernst Bron is wijkwethouder voor het Buitengebied en voor Zuid. 

Wethouder Ernst Bron houdt elke 2 maanden spreekuur. De locatie is afhankelijk van de wijk.

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: e.bron@zeewolde.nl

Erik van de Beld is wijkwethouder voor de Polderwijk. 

Wethouder Erik van de Beld houdt elke 2 maanden spreekuur in de wijk. 

Telefoonnummer: 036 522 9445

E-mailadres: e.vandebeld@zeewolde.nl