Havens, sluis en ligplaatsen in Zeewolde

 • In Zeewolde zijn verschillende havens en ligplaatsen.
 • Voor de havens/ligplaatsen die eigendom zijn van de gemeente wordt hieronder meer informatie gegeven. 
 • Gastvrije Randmeren beheert de passanten-aanlegplaatsen in de randmeren (behalve eiland De Zegge).
 • Informatie over het beheer van de aanlegplaatsen in de randmeren vindt u op de website van Gastvrije Randmeren

Sluis, havens en ligplaatsen

 • De schutsluis wordt in 2024 bediend van:
  • 29 maart- 31 mei van 09.00 tot 20.00 uur
  • 1 juni - 31 augustus van 09.00 tot 21.00 uur
  • 1 september - 30 september van 09.00 tot 20.00 uur
 • De sluis wordt 7 dagen per week bediend. De laatst mogelijke schutting is om 19.30 uur (in de zomermaanden is het tot 20.30 mogelijk).
 • Voor bediening van de sluis kunt u bellen met 06 - 3245 3505. De sluis wordt na aanmelding via dit nummer binnen de openingstijden bediend.
 • Aan beide kanten van de schutsluis staat ook een bord met de openingstijden en het telefoonnummer van de sluiswachter.
 • De doorvaart door de sluis is gratis.
 • De schutsluis is toegankelijk voor boten met een maximale diepgang van 2 meter.
 • De verwachte tijd om door de schutsluis te varen is circa 30 minuten en het verval is ruim 5 meter.
 • Handig om te weten: de fietsbrug (bij de keersluis) heeft een doorvaarthoogte van 3,5 meter, net zoals de vaste bruggen in de vaarroute de Blauwe Diamant.
 • De keersluis is gesloten van 15 oktober tot en met 15 maart. Buiten die periode kan de keersluis gesloten zijn bij extreme weersomstandigheden. 

Natura 2000-gebied: varen tot 1 oktober mogelijk

De sluis ligt dicht bij het natuurgebied Wolderwijd, een Natura 2000 gebied. In dit gebied geldt de Vogelrichtlijn. In deze richtlijnen staat dat er na 1 oktober geen recreatievaart meer mag zijn, om te zorgen voor rust voor de vogels .

 • De Aanloophaven is de passantenhaven van Zeewolde. Gelegen midden in het dorp, aan het Raadhuisplein.
 • Meer informatie de voorzieningen, kosten en contact met de havenmeester vindt u op de pagina over de Aanloophaven.

 • De havenkommen liggen bij de Plus-supermarkt, tussen de Grote Beer en de Spiekweg, en achter de Fitislaan.
 • Het beheer van deze havenkommen ligt bij de Watersportvereniging.
 • Om in de havenkommen te mogen liggen, moet u lid zijn van de Watersportvereniging Blauwe Diamant (WSV).
 • Buiten de kommen zijn ligplaatsen voor passanten gerealiseerd. Er zijn hier geen voorzieningen.
 • Er geldt een maximale ligduur van 3 x 24 uur (aaneengesloten).

Eiland de Zegge is een eiland in het randmeer Wolderwijd bij Zeewolde. Kinderen kunnen spelen op het strand en op het speeltoestel. Er zijn ook stille plekjes op het eiland voor een rustige picknick of barbecue. Op het eiland zijn vuurkorven aanwezig.

Praktische informatie

 • Ongeveer 60 aanlegplaatsen
 • Diepte: 1,20 meter (achterin havenkom) tot 1,50 meter (voorin havenkom)
 • Aanvaarroute: Vanuit de hoofdgeul, haaks richting Zeewolde varen. Aan stuurboord ziet u de ingang van de Zegge, deze ook haaks invaren. Eenmaal binnen kunt u naar bakboordzijde verder varen en zelf een ligplaats zoeken. Bij drukte graag in de boxen.
 • Het dagelijks beheer en het onderhoud van het eiland wordt in 2023, in opdracht van de gemeente, gedaan door de Drijvende Ambachtsschool.

Liggeld

 • Alleen daggebruik (of een gedeelte daarvan): € 1,00 per persoon vanaf 12.00 uur.
 • Daggebruik met overnachting: € 0,90 per meter bootlengte.
 • U mag maximaal 3 nachten achter elkaar blijven liggen met uw boot.
 • Het liggeld betaalt u aan de beheerder.

Beheerder

Wilt u naar de Zegge en heeft u vragen over liggeld en/of de mogelijkheden om op het eiland te verblijven? Neem contact op met de beheerder:

 • Denny van het Hul, telefoon: 06 19 144 711
 • Bij geen gehoor kunt u bellen naar: 06 21 929 464
 • De beheerder is dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 21.00 uur

Wilt u een evenement organiseren op het eiland? Houd er rekening mee dat u misschien een melding moet doen bij de gemeente Zeewolde of een vergunning moet aanvragen.

Ligplaatsenregeling

In de Ligplaatsenregeling staat waar u met uw boot mag liggen en hoe lang. 

Ligt een boot op een plek waar dat niet is toegestaan en kunnen wij de eigenaar van de boot niet achterhalen?

 • De gemeente zal de boot wegslepen.
 • We proberen alsnog de eigenaar te achterhalen.
 • De kosten voor het wegslepen en het stallen van de boot brengt de gemeente in rekening bij de eigenaar (als deze bekend is).
Naar de Ligplaatsenregeling