Hulp bij opvoeden en opgroeien

 • Maakt u zich als ouder/verzorger zorgen over uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw zoon of dochter niet goed meekomt op school of omdat uw puber tegen alles in gaat? 
 • Team Jeugd Zeewolde kan helpen bij vragen over opvoeden en opgroeien.
 • De medewerkers van Team Jeugd Zeewolde kijken samen met u naar uw hulpvraag en wat in uw situatie de best passende oplossing is.
 • Wilt u weten met welke vragen u bij Team Jeugd Zeewolde terecht kunt? Bekijk voorbeelden op de website van Meerinzicht.

Wat kan Team Jeugd voor u doen?

Team Jeugd Zeewolde biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders. De reden voor tijdelijke ondersteuning verschilt per gezin. De hulp die we bieden verschilt daarom per gezin. Dit kan variëren van een adviesgesprek op de school van uw kind tot aan de begeleiding van een ingewikkelde echtscheiding en hulp bij de omgangsregeling.

Afhankelijk van de vraag of het probleem, biedt Team Jeugd Zeewolde zelf hulp of verwijzen wij door naar een andere zorgaanbieder. Het welzijn van uw kind staat centraal.

Contact opnemen met Team Jeugd

U kunt Team Jeugd Zeewolde op verschillende manieren bereiken:

 • Vul het contactformulier op de website van Meerinzicht in.
 • Bel naar telefoonnummer 036 - 522 9500 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).
 • Wilt of kunt u niet zelf contact opnemen?
  • Vraag de leerkracht of intern begeleider op de school van uw kind om u in contact te brengen met de klantmanager van Team Jeugd Zeewolde.
  • Vraag aan u huisarts om u direct aan te melden bij Team Jeugd Zeewolde.

De medewerkers van Team Jeugd Zeewolde

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Heeft u een contactformulier ingevuld op de website van Meerinzicht, dan neemt een medewerker van team Jeugd telefonisch contact met u op om uw vraag te verhelderen. Het gaat erom dat wij goed begrijpen wat uw vraag is en dat u alle informatie vermeldt die belangrijk is voor uw hulpvraag. Een medewerker maakt vervolgens een afspraak met u voor het intakegesprek. Dit kan bij u thuis, op school of op het gemeentehuis van Zeewolde.

Intakegesprek

In het eerste gesprek met de klantmanager van team Jeugd vertelt u waar u ondersteuning bij nodig hebt. Het gesprek gaat over: Wat is er aan de hand? Wat is precies het probleem? Welke dingen zijn van invloed?

Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om de hulpvraag duidelijk te krijgen. We denken samen na over mogelijke oplossingen. Vervolgens vertelt de klantmanager wat u wel en niet kunt verwachten van Team Jeugd Zeewolde.

Plan van aanpak

Als er overeenstemming is over de aanpak en de ondersteuning schrijven we dit op in het plan van aanpak.

Wie is uw contactpersoon?

De klantmanager is uw contactpersoon. U kunt hem of haar altijd bellen of mailen als u een vraag heeft. De klantmanager is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Is in het gesprek (en in het plan van aanpak) besproken dat er hulp wordt ingeschakeld van een andere organisatie of hulpverlener? De klantmanager onderhoudt samen met u het contact met de professionele instellingen en hulpverleners tot het moment dat de hulpverlening goed op gang is gekomen.

Brieven van Meerinzicht

Team Jeugd Zeewolde is onderdeel van Meerinzicht. Dit betekent dat wij onze brieven versturen op briefpapier van Meerinzicht. Meerinzicht voert verschillende taken voor de gemeente uit: bijvoorbeeld Wmo, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken en belastingen.

"Dankzij het snelle handelen en de korte lijntjes die Team Jeugd Zeewolde kon bieden wisten wij wat er voor keuzes waren. Er was veel contact in een ontspannen sfeer waardoor wij ons nergens toe gedwongen voelden. Dankzij Team Jeugd kunnen wij weer genieten van ons gezin en van ons samen zijn.”

"Wij vinden het fijn om een klantmanager van Team Jeugd te hebben als contactpersoon voor onze zoons. We kunnen haar mailen als we vragen hebben of als we tegen dingen aanlopen waar we even geen raad mee weten. Ook is het heel fijn dat ze van tijd tot tijd mee gaat naar gesprekken die we hebben. Vooraf bespreken we eventueel dingen die we willen gaan bespreken, dit vinden wij als ouders heel fijn. Het is fijn dat er iemand meedenkt of het vanuit ons kan verwoorden, vertellen. Ook in de gesprekken die we hebben op school over onze zoon. De klantmanager kijkt als een buitenstaander en met een andere inkijk dan ik als ouder en dat vind ik fijn. Ze denkt mee met vragen die we hebben en probeert ons te helpen een oplossing te zoeken en geeft advies waar we kunnen vragen of kijken. Ze is goed bereikbaar en waar nodig plannen we een afspraak. Wat ik fijn vind is dat ze snel handelt waar dat kan."