Informatie opvragen via Woo en Who

Contact over de Woo

Wilt u bijvoorbeeld meer informatie over de Wet open overheid, wilt u weten of bepaalde informatie al beschikbaar is, wilt u weten hoe u een Woo-verzoek moet indienen?

Neem dan contact op met 1 van de contactpersonen van de Wet open overheid van de gemeente Zeewolde, via het algemene nummer 036 5229522.

Hoe dient u uw verzoek in?

 • Met het digitale formulier.
 • Met een brief per post.
 • Met een brief die u afgeeft bij de receptie van het gemeentehuis.

U kunt geen Woo- of Who-verzoek indienen met een e-mail. 

 • U wilt documenten van de gemeente hebben over een bestuurlijke aangelegenheid. De gemeente heeft deze (nog) niet openbaar gemaakt.

  U kunt een Woo-verzoek indienen als:

 • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen.
 • De gemeente de informatie ook echt heeft.
 • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid.
 • De informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op:
  • papier
  • film
  • foto
  • tape
  • of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document. Of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken.  

Online Woo-verzoek indienen

 • U wilt documenten van de gemeente hebben om informatie beschikbaar te stellen om opnieuw te gebruiken. U wilt deze informatie op basis van de Who voor een ander commercieel of niet commercieel doel gebruiken. Dit is een ander doel dan waar de gemeente deze informatie voor had opgesteld. 

  U kunt een Who-verzoek indienen als:

 • U duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen.
 • De gemeente de informatie ook echt heeft.
 • De informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld.
  • Op papier.
  • Film.
  • Foto.
  • Tape.
  • Of in een digitaal document.
 • De gemeente geeft u de informatie zoveel mogelijk digitaal in een voor u te openen bestandstype.

  De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken.    

Inloggen met DigiD Online Who-verzoek indienen

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
Bezwaar maken