Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied.
 • Dit moet u melden/aanvragen bij de gemeente.
 • Alleen nutsbedrijven kunnen een aanvraag doen voor het aanleggen van kabels en leidingen in het openbaar gebied.
 • U moet ook altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.
Online werkzaamheden doorgeven

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Benodigde informatie

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • een planning van alle werkzaamheden
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
 • het soort aan te leggen kabel of leiding
 • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

 • Door weersomstandigheden zoals wateroverlast, zware sneeuwval en vorst kunnen graaf-/opbreekwerkzaamheden tijdelijk worden opgeschort.
 • Reden hiervoor is overlast voor de bewoners en/ of schade voor de gemeente door bijvoorbeeld:
  • breuk van vastgevroren bestratingsmateriaal
  • niet goed te verdichten ondergrond
  • het niet (meer) aaneengesloten kunnen afwerken van sleuven of verhardingen.