Leerlingenvervoer aanvragen

 • Soms kan een kind niet zelfstandig naar school door een beperking of door grote afstand naar school.
 • U kunt dan (een vergoeding voor) leerlingenvervoer aanvragen.
 • Hiervoor geldt een aantal voorwaarden.
Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

Nodig voor de aanvraag

 • uw DigiD
 • de adresgegevens van de school
 • uw inkomensgegevens van het juiste belastingjaar

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • Basisonderwijs, als de reisafstand (enkele reis) van het huisadres naar de school verder is dan 6 kilometer.
 • Speciaal basisonderwijs, als de reisafstand (enkele reis) van het huisadres naar de school verder is dan 6 kilometer.
 • Speciaal onderwijs, als de reisafstand (enkele reis) van het huisadres naar de school verder is dan 6 kilometer.
 • Voortgezet (speciaal) onderwijs als de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
 • Basisonderwijs gebaseerd op een religie of levensovertuiging, als de reisafstand (enkele reis) van het huisadres naar de school verder is dan 6 kilometer.

Manier van vergoeding

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van het vervoer zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Als u uw kind(eren) zelf vervoert krijgt u de vergoeding zelf op uw rekening.
 2. Als uw kind met aangepast vervoer naar school wordt gebracht dan betaalt de gemeente de kosten. 

Drempelbedrag (2023-2024)

 • Als u meer verdient dan € 28.800 wordt op de vergoeding een bedrag ingehouden, het zogenaamde drempelbedrag. Dit geldt alleen voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs, voor inwoners van Zeewolde.
 • Voor het schooljaar 2023 - 2024 is dit drempelbedrag €630 per kind.
 • Dit drempelbedrag geldt voor openbaar vervoer, aangepast vervoer en vervoer per auto in geval van eigen vervoer.

Eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen

Is de vervoersafstand meer dan 20 kilometer, naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs? Dan kunnen we de toegekende vergoeding verlagen met een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het inkomen van de ouders (per 1 januari 2021):

 • inkomen € 0 - € 36.900: geen eigen bijdrage 
 • € 36.900 - € 43.650: eigen bijdrage € 170
 • € 43.650 - € 50.400: eigen bijdrage € 750
 • € 50.400 - € 56.700: eigen bijdrage € 1.390
 • € 56.700 - € 64.800: eigen bijdrage € 2.035
 • € 64.800- € 71.100: eigen bijdrage € 2.730

Bij € 71.100 en meer wordt per € 5.000 extra inkomen de eigen bijdrage steeds verhoogd met € 655.

 • De inkomensafhankelijke bijdrage wordt opgeteld bij het drempelbedrag.
 • Als daardoor de totale ouderbijdrage hoger wordt dan de kosten van het vervoer, komt de vergoeding te vervallen.

Drempelbedrag (2024-2025)

 • Als u meer verdient dan € 29.700 wordt op de vergoeding een bedrag ingehouden, het zogenaamde drempelbedrag. Dit geldt alleen voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs, voor inwoners van Zeewolde.
 • Voor het schooljaar 2024 - 2025 is dit drempelbedrag €630 per kind.
 • Dit drempelbedrag geldt voor openbaar vervoer, aangepast vervoer en vervoer per auto in geval van eigen vervoer.

Eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen

Is de vervoersafstand meer dan 20 kilometer, naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs? Dan kunnen we de toegekende vergoeding verlagen met een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het inkomen van de ouders (per 1 januari 2022):

 • inkomen € 0 - € 36.900: geen eigen bijdrage 
 • € 36.900 - € 43.650: eigen bijdrage € 220
 • € 43.650 - € 50.400: eigen bijdrage € 970
 • € 50.400 - € 56.700: eigen bijdrage € 1.795
 • € 56.700 - € 64.800: eigen bijdrage € 2.625
 • € 64.800- € 71.100: eigen bijdrage € 3.520

Bij € 71.100 en meer wordt per € 5.000 extra inkomen de eigen bijdrage steeds verhoogd met € 845.

 • De inkomensafhankelijke bijdrage wordt opgeteld bij het drempelbedrag.
 • Als daardoor de totale ouderbijdrage hoger wordt dan de kosten van het vervoer, komt de vergoeding te vervallen.

 • In het algemeen worden de kosten op basis van openbaar vervoer vergoed. Als een leerling jonger is dan 9 jaar, kunnen de kosten voor een begeleider, op basis van openbaar vervoer worden vergoed.
 • Een vergoeding voor de kosten van eigen vervoer wordt verleend per gezin, en is €0,19 per kilometer, voor 2 keer per dag naar school en terug.
 • Aangepast vervoer wordt vergoed aan alle vormen van (voortgezet) speciaal onderwijs (scholen voor dove, blinde en/of zieke kinderen; scholen voor ZMLK en ZMOK).
 • De kosten voor openbaar vervoer worden achteraf vergoed op basis van een specificatie van de OV-chipkaart.
 • De regeling gaat over vervoer van huis naar school en van school naar huis en niet naar een ander adres, zoals bijvoorbeeld zwembad, sportclub, naschoolse opvang e.d.
 • Als u een IB 60-formulier aanvraagt bij de Belastingdienst, kan het 2 weken duren voordat u deze in huis heeft. Vraag het formulier dus op tijd aan!
 • Als u het aanvraagformulier niet op tijd terugstuurt naar de gemeente Zeewolde, kunnen wij geen garantie geven voor vervoer op de eerste schooldag.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.