Omgevingsprogramma

  • De gemeente kan het beleid dat in de omgevingsvisie staat uitwerken in programma’s.
  • Een programma beschrijft de maatregelen die de gemeente neemt om de visie uit te voeren.
  • Programma’s hebben soms een speciaal onderwerp, zoals wonen of mobiliteit. Of ze zijn gericht op de ontwikkeling van een bepaald gebied.