Overschrijden geluidsnormen

 • Een horecabedrijf mag maximaal 12 keer per jaar afwijken van de geluidsnormen (Activiteitenbesluit artikel 2.21 en APV artikel 4:3).
 • Het College van B & W heeft collectieve festiviteiten aangewezen waarbij het toegestaan is om de geluidsnormen te overschrijden.
 • Voor deze festiviteiten is het daarom niet nodig een meldingsformulier in te vullen.
 • Voor 2021 t/m 2025 geldt dit voor:
  • Koningsdag 27 april
  • Bevrijdingsdag
  • Nacht van Zeewolde
  • Oud en Nieuw

Melding doen

 • De melding overschrijden geluidsnormen geldt alleen (de naam zegt het al) voor het overschrijden van de geluidsnormen.
 • Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het houden van een personeelsfeest.
 • Als u meer doet dan dat, is er een evenementenvergunning nodig.
 • De melding doet u 2 weken van tevoren bij het Publiekscentrum gemeente Zeewolde.

Voorwaarden

 • De geluidsnormen mogen met niet meer 10 dB(A) worden overschreden.
 • Het geluid mag tot uiterlijk tot 24.00 uur duren.

De geluidsnormen zoals die staan in het Activiteitenbesluit en de APV zijn:

 • Het equivalente geluidsniveau Laeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
 • De geluidswaarde is inclusief onversterkte muziek en  exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
 • Tijdens de collectieve festiviteiten moet het spelen van extra muziek harder dan de geluidsnorm uiterlijk om 24.00 uur worden gestopt.