Parkeren

 • In en om het centrum van Zeewolde is voldoende gratis parkeergelegenheid.
 • Op sommige parkeerplaatsen in het centrum mag u een beperkte tijd parkeren.
 • U heeft dan een blauwe parkeerschijf nodig.

Parkeren bij het gemeentehuis

 • Naast het gemeentehuis zijn voor het politiebureau (Strandweg 9) parkeerplaatsen voor bezoekers.
 • U kunt ook terecht in parkeergarage Ravelijn (ingang aan de Horsterweg).

Parkeergarage Ravelijn

 • Onder winkelcentrum Ravelijn is een gratis parkeergarage.
 • De ingang van de parkeergarage is aan de Horsterweg.
 • De parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
 • Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht. U kunt maximaal 10 uur per dag parkeren in de parkeergarage.

 • Als u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen op de openbare weg wilt parkeren, mag dit meestal voor 3 dagen aaneengesloten.
 • Als u langer wilt parkeren, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Lees meer informatie op de pagina over caravan parkeren.

Op de bedrijfsterreinen moeten de bedrijven de parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers op eigen terrein bieden.

 • Het is verboden om grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagens en touringcars.
 • Zij kunnen terecht op een speciaal ingericht terrein aan de Landbouwweg, op het industrieterrein Trekkersveld.

Ontheffing aanvragen

 • Als u toch een groot voertuig op de openbare weg wilt parkeren, dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de gemeente.
 • Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Een aantal voorwaarden zijn:
  • uw voertuig is langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter
  • u wilt parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 08.00 uur of in het weekend.
 • Neem eerst contact op met het Publiekscentrum.
 • De ontheffing kost € 71,00 (tarief 2023).
Ontheffing parkeren groot voertuig

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken