Parkeren

 • In en om het centrum van Zeewolde is voldoende gratis parkeergelegenheid.
 • Op sommige parkeerplaatsen in het centrum mag u een beperkte tijd parkeren.
 • U heeft dan een blauwe parkeerschijf nodig.

Parkeren bij het gemeentehuis

 • Naast het gemeentehuis zijn voor het politiebureau (Strandweg 9) parkeerplaatsen voor bezoekers.
 • U kunt ook terecht in parkeergarage Ravelijn (ingang aan de Horsterweg).

Parkeergarage Ravelijn

 • Onder winkelcentrum Ravelijn is een gratis parkeergarage.
 • De ingang van de parkeergarage is aan de Horsterweg.
 • De parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
 • Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht. U kunt maximaal 10 uur per dag parkeren in de parkeergarage.

De parkeerplaatsen op de Open Hof achter de Hema/Action zijn tijdens de verbouw van de voormalige bibliotheek aan de Ravelijn 1 in gebruik als bouwplaats. Hierdoor zijn er minder parkeerplaatsen voor centrumbewoners beschikbaar.

Centrumbewoners die een brief van de gemeente hebben ontvangen, kunnen via onderstaande knop een tijdelijke ontheffing voor langparkeren in parkeergarage Ravelijn aanvragen.

 • Per adres verstrekt de gemeente één ontheffing.
 • De ontheffing is geldig zolang de parkeerplaatsen achter de Hema/Action in gebruik zijn als bouwplaats.
Ontheffing parkeergarage aanvragen

 • Als u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen op de openbare weg wilt parkeren, mag dit meestal voor 3 dagen aaneengesloten.
 • Als u langer wilt parkeren, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Lees meer informatie op de pagina over caravan parkeren.

Op de bedrijfsterreinen moeten de bedrijven de parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers op eigen terrein bieden.

 • Het is verboden om grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagens en touringcars.
 • Zij kunnen terecht op een speciaal ingericht terrein aan de Landbouwweg, op het industrieterrein Trekkersveld.

Ontheffing aanvragen

 • Als u toch een groot voertuig op de openbare weg wilt parkeren, dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de gemeente.
 • Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Een aantal voorwaarden zijn:
  • uw voertuig is langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter
  • u wilt parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 08.00 uur of in het weekend.
 • Neem eerst contact op met het Publiekscentrum.
 • De ontheffing kost € 73,10 (tarief 2024).
Ontheffing parkeren groot voertuig

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.