Caravan of aanhanger op de openbare weg parkeren

  • In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staan regels over het parkeren van aanhangers, caravans e.d. op de openbare weg. 
  • Als u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen op de openbare weg wilt parkeren, mag dit meestal voor 3 dagen aaneengesloten.
  • Als u langer wilt parkeren, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.
  • Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Neem eerst contact op met het Publiekscentrum.
Contact opnemen voor aanvraag ontheffing

Controle door de gemeente

  • De BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente controleren hoelang de caravan of aanhanger geparkeerd staat.
  • Kampeerwagens, caravans en aanhangers die langer dan drie dagen op de openbare weg zijn geparkeerd, krijgen een sticker met een datum.
  • De eigenaar heeft dan nog drie dagen de tijd om het gestickerde voertuig weg te halen.
  • Als het voertuig niet door de eigenaar wordt weggehaald, krijgt de eigenaar een boete.
  • Als er geen eigenaar bekend is, wordt het voertuig weggesleept.

Kosten

De ontheffing kost € 73,10 (tarief 2024).