Onderhoud Zeewolde Edelstenenbuurt

De gemeente Zeewolde gaat starten met groot onderhoud in de Edelstenenbuurt in Horsterveld. Het gaat om het gebied vanaf de Robijn tot aan de Diamantweg en de Smaragd tot aan de Kringloop. Het groot onderhoud wordt tegelijk met het vervangen van de riolering uitgevoerd.

Definitief ontwerp

Op dinsdag 26 september 2023 is tijdens een bewonersavond het voorlopig ontwerp voor het Integraal onderhoud in de Edelstenenbuurt gepresenteerd. Tijdens deze avond, en in een korte periode daarna, zijn er veel reacties binnengekomen (mondeling of digitaal via e-mail en gemeentelijke website).

Reactienotitie

Alle vragen en opmerkingen zijn geanonimiseerd en per straat of onderwerp gebundeld en opgenomen in een reactienotitie. In deze notitie zijn alle opmerkingen van een reactie voorzien en betrokken bij het opstellen van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp en de bijbehorende reactienota staan hieronder bij Documenten. 

Start werkzaamheden

De uitvoering zal ergens rondom de zomer 2024 van start gaan. Wanneer er meer duidelijkheid is, volgt meer informatie.