Standplaats aanvragen

 • Wilt u spullen of etenswaren verkopen of informatie uitdelen vanuit een kraam of verkoopwagen op een openbare plek?
 • U schrijft u in voor een standplaats. Dit is gelijk uw aanvraag voor een vergunning.
 • Een standplaats op een evenement regelt u in de evenementenvergunning. Er is geen aparte standplaatsvergunning nodig.
 • Wilt u een plek op de weekmarkt? U heeft een marktplaatsvergunning nodig.

Inschrijven standplaats

 • Als een vaste standplaats of seizoensgebonden standplaats vrijkomt, maken wij dit bekend via sociale media, Zeewolde Actueel, onze website en via een openbare bekendmaking op overheid.nl.
 • Er is een loting bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde standplaats.
 • De stappen van de loting:
  • Er wordt geloot door de aanvragers van dezelfde standplaats op briefjes (loten) te schrijven, deze op te vouwen en in een bak te doen.
  • Vervolgens wordt het winnende lot getrokken.
  • De aanvrager van wie het lot als eerste wordt getrokken, komt in aanmerking voor de standplaats.
  • Uit de overige loten wordt één lot getrokken als reserve.

Voorwaarden

 • Een standplaats mag u op vaste tijden gebruiken:
  • van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur
  • op zondag van 13.00 uur tot 20.00 uur
  • op de standplaatsen aan de Marktstraat is verkoop niet toegestaan op vrijdag en zondag
 • Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor maximaal 5 jaar verleend.
 • De standplaatsvergunning kunt u niet overdragen aan iemand anders. U neemt de standplaats persoonlijk in.
 • Alle regels voor standplaatsen staan in de Beleidsregels voor standplaatsen.

Kosten

Aanvraag Kosten (2024)
Vaste standplaats (2 weken - 1 jaar) €147,60
Seizoensgebonden standplaats (2 weken - 1 jaar) €147,60
Eenmalige standplaats (1-7 dagen) €73,10

Houd daarnaast rekening met kosten voor huur van de grond en elektriciteit. Hiervoor gebruiken wij de berekening die is vastgelegd in de Verordening marktgelden.

 • Vaste standplaats: een vaste standplaats is mogelijk op een vaste dag in de week.
 • Seizoensgebonden standplaats: een seizoensgebonden standplaats is mogelijk van 1 april tot 1 november. U mag alleen seizoensgebonden producten verkopen.
 • Eenmalige (of incidentele) standplaats: een eenmalige standplaats is mogelijk voor maximaal 7 aaneengesloten dagen. U kunt in uw aanvraag zelf een voorstel doen voor een locatie.

Locatie Soort standplaats
Markstraat 2 vaste standplaatsen en 1 seizoensgebonden standplaats
Biezenburcht, aan de Knardijk seizoensgebonden standplaats
Tulpeiland seizoensgebonden standplaats
Speelbos, bij Groenewoudseweg 7 seizoensgebonden standplaats
Tuurtoren, parkeerplaats Flediteweg seizoensgebonden standplaats
Nijkerkerbrug seizoensgebonden standplaats

 • Buiten de vaste standplaatslocaties is het mogelijk om eenmalig op een andere locatie een standplaats in te nemen.
 • U mag maximaal 1 keer per kwartaal een eenmalige standplaats aanvragen.
Eenmalige standplaats aanvragen

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. 

Een venter is in beweging en biedt zijn producten steeds aan vanaf een andere plaats. 

Regels

Als u wilt venten, moet u zich houden aan de volgende regels:

 • het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;
 • venten is niet toegestaan op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 08.00 uur.