Subsidie aanvragen en verantwoorden

  • De gemeente kan subsidies geven aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van o.a. sport, cultuur, maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding.
  • Er zijn formulieren voor het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidies. 
  • Doel van de subsidie kan zijn: "het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van Zeewolde" of  "het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Zeewolde".

Jaarlijks of eenmalig

Een subsidie kan worden aangevraagd

  • voor jaarlijks terugkerende activiteiten:
    U levert uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak het aanvraagformulier in. Naast een algemeen formulier zijn er specifieke aanvraagformulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
  • voor een eenmalige activiteit:
    U levert ten minste 12 weken voor de start van de activiteit het aanvraagformulier in.
  • Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels die voor de verschillende onderwerpen zijn vastgesteld.