Trouwlocaties

 • Heeft u gekozen voor een uitgebreide ceremonie? Dan kunt u trouwen in de raadzaal van het gemeentehuis of kiezen voor 1 van de andere trouwlocaties in Zeewolde.
 • Heeft u gekozen voor een kosteloze ceremonie of een eenvoudige ceremonie? Dan ligt de trouwlocatie vast. U trouwt dan in het gemeentehuis.
 • U moet daarvoor de datum en andere afspraken zelf regelen met die locatie.
 • Reserveer altijd eerst de trouwdatum bij de gemeente.
 • Wilt u trouwen op een eigen locatie? U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Publiekscentrum.

 • Onze moderne raadzaal heeft uitzicht op de Aanloophaven van Zeewolde.

 • Door de bijzondere ligging van dit paviljoen is het een geliefde plaats voor een huwelijksplechtigheid.
 • Het is niet mogelijk na de trouwplechtigheid een receptie te houden of feest te geven in de Verbeelding.
 • Meer informatie vindt u op de website van de Verbeelding

 • Brasserie Zuiderzoet is exclusief af te huren.
 • De huwelijksceremonie met de ambtenaar van de burgerlijke stand kan in de Zuiderzoetzaal plaatsvinden.
 • Meer informatie vindt u op de website van Zuiderzoet

 • Bij Eemhof Beachclub kan de huwelijksceremonie met ambtenaar van de burgerlijke stand in de Beachclub of op het strand plaatsvinden.
 • Meer informatie vindt u op de website van de Eemhof Beachclub.

 • Op verschillende manieren kunt u uw trouwdag bij restaurant fika. vieren. Alleen het huwelijksmoment, maar ook de combinatie met een diner en/of feest is mogelijk.
 • De locatie biedt de mogelijkheid om de ceremonie buiten op het strand te laten plaatsvinden of binnen in het restaurant, in een aparte zaal.
 • Meer informatie vindt u op de website van restaurant fika

 • De plechtigheid, receptie, dineren en het trouwfeest kunnen in hetzelfde gebouw plaatsvinden.
 • Meer informatie vindt u op de website van The Lux.

 • Op verschillende manieren kunt u uw trouwdag bij RCN Zeewolde vieren. Alleen het huwelijksmoment, maar ook de combinatie met een diner en/of feest is mogelijk.
 • De ceremonie kan plaatsvinden op het strand en bij mindere weersomstandigheden kan worden uitgeweken naar de brasserie.
 • Meer informatie vindt u op de website van RCN Zeewolde.

 • U kunt alleen een uitgebreide ceremonie op een eigen trouwlocatie hebben. Een kosteloze of eenvoudige ceremonie is niet mogelijk op een eenmalige locatie.
 • Het burgerlijk huwelijk moet altijd eerder plaatsvinden dan een eventueel kerkelijk huwelijk.
 • Afspraken over de ceremonie van de huwelijksvoltrekking worden gemaakt in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Vooraf moet hierover overlegd worden met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
 • De afspraak voor het huwelijk moet tussen de gemeente en de eigenaar/beheerder schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De locatie moet beschikbaar zijn vanaf een half uur vóór tot een half uur ná de huwelijksplechtigheid.
 • De eigenaar/beheerder of 1 van de medewerkers van de huwelijkslocatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking aanwezig zijn als gastvrouw/gastheer en als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • De ceremonie mag niet op een vaartuig plaatsvinden.
 • De veiligheid van de aanwezigen plus omgeving moet gewaarborgd zijn.

Kosten

 • De aanvraag van een eenmalige trouwlocatie kost € 263,10 (tarief 2024).
 • Dit bedrag moet altijd betaald worden, ook als de eenmalige locatie niet wordt goedgekeurd.
 • U betaalt ook de kosten voor een huwelijk. 

Voorwaarden voor een eenmalige trouwlocatie

De trouwlocatie: 

 1. ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeewolde.
 2. is voor de duur van de huwelijksvoltrekking een ‘gemeentehuis’ en moet daarom voldoende representatief zijn als gemeentehuis.
 3. mag niet in strijd zijn met de goede zeden en de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Dit betekent in ieder geval dat iedereen tijdens de huwelijksplechtigheid gekleed moet zijn.
 4. heeft een permanent karakter.
 5. beschikt over een overdekte ruimte. De huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan als deze openluchtruimte aan de overdekte locatie is gekoppeld. Een tuin, terras of strand, dat aansluitend aan een trouwlocatie ligt, kan worden aangemerkt als een verlenging van de trouwlocatie. Tijdens de plechtigheid moet het overdekte gedeelte van de locatie beschikbaar zijn en blijven.
 6. moet voldoen aan alle regelgeving die van toepassing is. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder.
 7. mag geen woonhuis zijn. Een huwelijk wordt uitsluitend voltrokken in het openbaar.
 8. is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen, ook mindervaliden, vrij toegankelijk.
 9. moet voldoende parkeerfaciliteiten hebben. Deze moeten voldoende zijn voor tenminste 50 gasten.
 10. heeft goede en voldoende sanitaire voorzieningen.
 11. is voldoende verlicht en verwarmd en heeft een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 12. de inrichting en aankleding van de trouwzaal moeten voldoen aan de daarvoor algemeen gangbare eisen, zoals een geluidsinstallatie (voor toespraak en muziek), voldoende stoelen (minimaal 50 stuks), een lessenaar, een tafel om de akte te ondertekenen. De kosten hiervoor komen geheel voor rekening van de eigenaar/beheerder van de locatie.
Online eenmalige trouwlocatie aanvragen