Verzekering voor vrijwilligers

 • De gemeente Zeewolde heeft voor vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten.
 • Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd als u een ongeluk krijgt of als u schade veroorzaakt.
 • De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking.
 • Dit betekent dat iedere verzekering die dekking biedt altijd geldt vóór de VNG vrijwilligersverzekering.
VNG Vrijwilligers­verzekering

Wat moet u doen bij schade?

 • Vul het schadeformulier in van de VNG Vrijwilligersverzekering en lever het in bij de gemeente.
 • Wij sturen de claim vervolgens door naar de verzekeraar.
 • Als het nodig is, kan de gemeente navraag doen bij de verenigingen of organisaties. Op deze manier is te controleren of iemand terecht een claim indient.
 • De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.
 • In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer.
 • Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon (vereniging of organisatie) worden afgewikkeld.
 • De gemeente is geen partij in de afhandeling van de schadeclaim.

 • De gemeente Zeewolde heeft de meest uitgebreide dekking.
 • Deze dekking geldt voor alle activiteiten waarbij een maatschappelijk belang een rol speelt en waarvoor u als vrijwilliger niet wordt betaald.

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is; iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die als begeleider meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd.

 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd, de leeftijd maakt niet uit. 
 • Ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd.
 • U bent verzekerd bij eenmalige activiteiten, bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
 • Er worden geen eisen gesteld aan het aantal uren.

Wie valt er niet onder de verzekering?

 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers vallen niet onder de verzekering.
 • Dit heeft te maken met de speciale rechtspositieregelingen voor deze groepen. 

Mantelzorgers

 • Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
 • Hieronder vallen ook extra medische kosten en acute huishoudelijke hulp.
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de PlusPolis zijn niet van toepassing voor mantelzorgers.