Welkom in Zeewolde

Welkom in Zeewolde! Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in Zeewolde.

Informatie van en over de gemeente

In het wekelijkse huis-aan-huisblad Zeewolde Actueel vindt u op pagina 4 de Gemeentepagina met allerlei informatie over de gang van zaken in en bij de gemeente.

Via www.zeewolde.nl kunt u veel handige informatie vinden over producten en diensten van de gemeente. Veel zaken zijn direct te regelen (bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel uit de basisregistratie personen). Op sociale media staat veel informatie over uw (nieuwe) woonplaats.

Een gemeentegids met handige adressen in Zeewolde kunt u ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Afval

In Zeewolde wordt de afvalinzameling uitgevoerd door HVC. Alle praktische afvalinformatie is te vinden op www.hvcgroep.nl. De klantenservice van HVC is bereikbaar op  0800-0700.

Uw afval

  • Ieder huishouden kan gebruik maken van een container voor groen afval, een container voor plastic afval en een papiercontainer.
  • Restafval brengt u naar de ondergrondse container bij u in de buurt.
  • Bij iedere woning hoort een afvalpas. Met deze pas kunt u de ondergrondse container voor restafval openen.
  • Met de afvalpas kunt u grof afval gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation op industrieterrein Trekkersveld.

Contact opnemen met HVC

Neem in de volgende gevallen contact op met HVC (0800-0700 of via de website van HVC (www.hvcinzameling.nl):

  • Als u geen afvalpas heeft gekregen via de vorige bewoners;
  • Als u nog geen afvalpas heeft gekregen, omdat het om een nieuwbouwwoning gaat;
  • Als u niet weet welke ondergrondse containers u kunt gebruiken;
  • Als u bij uw nieuwe huis nog geen containers hebt.

Hondenkaart

Op de online hondenkaart staan de plekke aangegeven waar u uw hond kunt uitlaten. Hierop staan de “spelregels” ten aanzien van het uitlaten van honden. De hondenkaart is ook op te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

Puur Zeewolde / VVV

Informatie over recreëren en verblijven in Zeewolde vindt u op www.puurzeewolde.nl.

Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek is gevestigd op de Kerkstraat 2. Voor openingstijden kunt u terecht op www.flevomeerbibliotheek.nl. Via deze website kunt u ook boeken en DVD’s reserveren en verlengen.

Pontje Zeewolde - Harderwijk/Ermelo

Bijna dagelijks vaart er een fiets/voetgangerspontje van Zeewolde naar Harderwijk/Ermelo en weer terug. De vaartijden kunt u opvragen via de website van FleGel: www.veerpontzeewoldehorst.nl.

Gemeentelijke belastingen

Eind februari krijgt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hiervan betaalt de gemeente o.a. de afvalinzameling en het onderhoud van het riool. Eigenaren van huizen betalen ook onroerende zaakbelasting. Deze belasting wordt gebruikt om de algemene kosten te dekken.

U kunt de gemeentelijke belastingen in tien termijnen betalen als u de gemeente machtigt voor automatische afschrijving. Een machtigingsformulier kunt u vinden op www.zeewolde.nl/belastingen of opvragen via 036-5229522.

Sporten in Zeewolde

Kijk op www.sportencultuurzeewolde.nl voor meer informatie over sport- en beweegaanbieders in het dorp.

Zwemmen in sportcomplex Het Baken

  • Sportcomplex Het Baken aan de Horsterweg 25 bestaat uit een zwembad (instructiebad en doelgroepenbad) en een sporthal.
  • Informatie over leszwemmen, doelgroepzwemmen, recreatief zwemmen en banen zwemmen vindt u op www.sportzeewolde.nl