Vuurwerk afsteken

 • Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag er geen vuurwerk worden verkocht en afgestoken.
 • Eenvoudig vuurwerk mag wel worden afgestoken. Voorbeelden van eenvoudig vuurwerk zijn:
  • Sterretjes
  • Knalerwten
  • Trektouwtjes
  • Bengaals vuur
  • Bengaalse lucifers
  • Fonteinen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
  • Kerstcrackers
  • Confettibommen

 • Carbidschieten mag alleen op vrijdag 31 december 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur in het met linten afgezet gebied in Zeewolderhoek.
 • Lees de regels voordat u gaat carbidschieten.

 • Tijdens Oud en Nieuw mag u een vuurton of vuurkorf aansteken.
 • Zorg ervoor dat het brandbare materiaal in de ton of korf blijft.
 • Verbranden buiten de ton of korf is niet toegestaan.
 • Het is verplicht de bestrating te beschermen tegen oververhitting. Leg bijvoorbeeld een aantal stoeptegels of ander steenachtig materiaal onder de ton.
 • U moet na afloop alle brandbare materialen opruimen.
 • Overtreedt u de regels dan kunt u een bekeuring krijgen.

Vreugdevuren zijn tijdens Oud en Nieuw niet toegestaan.