Vuurwerk afsteken

 • Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dus niet meer vanaf 10.00 uur in de ochtend.
 • In het centrum van Zeewolde mag pas vanaf 19.00 uur vuurwerk worden afgestoken.
 • Dit geldt voor het gebied binnen de Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoplein, Gouwzee, Marktstraat en Pioniersweg.

Carbidschieten

 • Er mag met carbid worden geschoten op het gebied Zeewolderhoek richting het Wolderwijd.
 • Dit is toegestaan op 31 december 2020 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
 • De volgende voorwaarden gelden:
  • er mag alleen geschoten worden in oostelijke richting (richting het Wolderwijd).
  • het vrije schootsveld moet minimaal 50 meter zijn en geen verharde openbare wegen of fiets- of wandelpaden bevatten.
  • er mag alleen met melkbussen worden geschoten van maximaal 40 liter met plastic, een doek of bal. Carbidkanonnen zijn niet toegestaan.
 • Om de melk-/carbidbus af te sluiten mag alleen gebruik gemaakt worden van niet massieve voorwerpen, zoals een lekke bal of doek.

Legaal vuurwerk herkennen

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet onder andere staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.