Vuurwerk afsteken

 • Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
 • In het centrum van Zeewolde mag pas vanaf 19.00 uur vuurwerk worden afgestoken.
 • Dit geldt voor het gebied binnen de Gelderseweg, Horsterweg, Zuiderzeeweg, Flevoweg, Flevoplein en Stevinweg.
 • Vreugdevuren zijn niet toegestaan tijdens Oud en Nieuw.
 • Carbidschieten mag alleen op 31 december van 13.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.

Overlast of illegaal vuurwerk melden

 • Iedereen die verboden vuurwerk afsteekt of vuurwerk afsteekt op een niet toegestane tijd of locatie kan aangehouden worden.
 • Jongeren tot en met 17 jaar krijgen een alternatieve straf, georganiseerd door bureau HALT.

Melden

Heeft u overlast van vuurwerk? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt?

 • Tijdens Oud en Nieuw mag u een vuurton of vuurkorf aansteken.
 • Zorg ervoor dat het brandbare materiaal in de ton of korf blijft.
 • Verbranden buiten de ton of korf is niet toegestaan.
 • Het is verplicht de bestrating te beschermen tegen oververhitting. Leg bijvoorbeeld een aantal stoeptegels of ander steenachtig materiaal onder de ton.
 • U moet na afloop alle brandbare materialen opruimen.
 • Overtreedt u de regels dan kunt u een bekeuring krijgen.

Organiseert u een evenement en wilt u vuurwerk afsteken op uw evenement?

 • U heeft een toepassingsvergunning nodig van de Provincie Flevoland.
 • Ook moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie Flevoland.
 • Bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning levert u in:
  • een kopie van de aanvraag van de toepassingsvergunning en/of de meldingsaanvraag
  • een kopie van de beschikking voor ontbranding

Ontbrandingstoestemming

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk;
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram);
 • theatervuurwerk (meer dan twintig kilogram).

Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Meer informatie vindt u op de website van Flevoland.