Vuurwerk afsteken

 • Vuurwerk afsteken mag tussen zaterdag 31 december 18.00 uur en zondag 1 januari 02.00 uur.
 • In het centrum van Zeewolde mag pas vanaf 19.00 uur vuurwerk worden afgestoken.
 • Dit geldt voor het gebied binnen de Gelderseweg, Horsterweg, Zuiderzeeweg, Flevoweg, Flevoplein en Stevinweg.
 • Vreugdevuren zijn niet toegestaan tijdens Oud en Nieuw.

Regels vuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 is er dit jaar geen algeheel vuurwerkverbod. Er zijn wel regels voor het afsteken van vuurwerk.

Overlast of illegaal vuurwerk melden

Heeft u overlast van vuurwerk? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt?

 • Carbidschieten mag alleen op zaterdag 31 december 2022 van 10.00 tot 17.00 uur.
 • Informatie over aanmelden (verplicht) en de regels waar u zich aan moet houden vindt u op de pagina Carbidschieten.

 • Tijdens Oud en Nieuw mag u een vuurton of vuurkorf aansteken.
 • Zorg ervoor dat het brandbare materiaal in de ton of korf blijft.
 • Verbranden buiten de ton of korf is niet toegestaan.
 • Het is verplicht de bestrating te beschermen tegen oververhitting. Leg bijvoorbeeld een aantal stoeptegels of ander steenachtig materiaal onder de ton.
 • U moet na afloop alle brandbare materialen opruimen.
 • Overtreedt u de regels dan kunt u een bekeuring krijgen.