Aardgasvrij

De levering van aardgas voor het verwarmen van woningen stopt uiterlijk in 2050. Het wordt verplicht om van het aardgas af te gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer die verplichting ingaat.

Wonen zonder aardgas

 • In Nederland moeten ongeveer 8 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af. 
 • In Zeewolde moeten 6.250 woningen aardgasvrij gemaakt worden. Dat betekent dat er ieder jaar ongeveer 230 woningen aangepast moeten worden. Daarom moeten we nu al beginnen op plekken waarvan we weten hoe we gebouwen op een andere manier kunnen verwarmen.
 • De gemeente is al een tijdje bezig om aardgas uit onze huizen te verwijderen. Zo worden nieuwbouwplannen niet meer aangesloten op aardgas. 
 • De gemeente onderzoekt samen met andere organisaties, zoals de netbeheerder Liander en woningcorporaties, welke keuzes er zijn in uw buurt. De Transitievisie Warmte (link nog toevoegen) is een eerste onderzoek hiernaar.
 • Per wijk worden buurtplannen gemaakt. De buurtplannen worden samen met bewoners gemaakt, de netbeheerder en andere organisaties. Zo zorgen wij dat niet iedereen zelf aan de slag hoeft maar doen we het samen. Gemeente Zeewolde start de komende periode met de eerste buurtplannen.
 • Er staat in de visie ook in welke buurten we beginnen. In die buurten maken we als eerste een buurtplan. Dat zijn de Wildbuurt, Vlinderbuurt en de Vissenbuurt in Zeewolde Zuid. In een buurtplan staat wat de buurt bedacht heeft om huizen te verwarmen als er geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat plan maken we met u en andere bewoners, bedrijven en organisaties.

Waarom gaan we van het gas af?

 • Aardgas is een fossiele brandstof. Het gebruik van fossiele brandstoffen is 1 van de oorzaken van klimaatverandering. Wanneer we de gebouwen aardgasvrij maken kunnen we de invloed die we op het klimaat hebben verminderen.
 • Vanaf oktober 2022 staat de gaswinning in Groningen op de waakvlam. Dat betekent dat een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het is alleen nog beschikbaar als de nood hoog is. Bijvoorbeeld bij een extreem koude winter of bij grote leveringsproblemen. Het doel is om het Groningenveld in 2023 of uiterlijk 2024 in definitief te sluiten.
 • Nederland wil niet te afhankelijk worden van gaslevering uit andere landen, zoals Rusland. Daarom willen we onze gebouwen en het water dat we nodig hebben op een andere manier verwarmen.
 • Zeewolde volgt de afspraken die gemaakt zijn in het Landelijk Klimaatakkoord. Daarin staat dat we minder CO2 uit moeten stoten om de invloed die we op het klimaat hebben te verminderen. Door gebouwen aardgasvrij te maken verminderen we die CO2 uitstoot.

Fossiele brandstoffen

Aardgas is een brandstof die uit de aarde komt. Dat noemen we ook wel fossiele brandstof. Bij de verbranding komt CO₂ vrij. Dat is een broeikasgas. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt de warmte op aarde vastgehouden. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde. 

Het Nederlandse aardgas wordt gewonnen in Groningen. Door het winnen van aardgas komen er aardbevingen in een groot gebied in Groningen voor. Ook om die reden wil de Nederlandse regering van het aardgas af. 

Dat we van het aardgas af moeten, komt  dus door:

 • de aardbevingen in Groningen,
 • klimaatverandering 
 • Nederland wil voor energie niet afhankelijk zijn van landen zoals Rusland 

Het kan zijn dat andere landen eerst de stap naar gas maken, omdat ze op dit moment bijvoorbeeld voornamelijk draaien op enorm vervuilende steenkolen. Dat is voor hen dus een logische, duurzamere tussenstap.