Aangifte van overlijden

  • Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente.
  • Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

Digitaal aangeven van overlijden (alleen voor uitvaartondernemers)

  • Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden.
  • U heeft uw DigiD daarvoor nodig.
  • U kunt de benodigde verklaringen uploaden en online betalen voor het uittreksel van de overlijdensakte.
Aangifte van overlijden doen met DigiD

Afspraak maken

U kunt de aangifte van overlijden ook aan de balie van het gemeentehuis doen. Maak hiervoor een afspraak.

Informatie die de gemeente nodig heeft

  • de overlijdensverklaring getekend door de (huis)arts die de dood geconstateerd heeft
  • de toestemmingsverklaring van de officier van justitie en/of de wilsbeschikking waaruit blijkt dat de overledene zijn/haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap (als dat van toepassing is)