Aangifte van overlijden

 • Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente.
 • Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden.
 • Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

Digitaal aangeven van overlijden (alleen voor uitvaartondernemers)

 • Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden.
 • U heeft uw DigiD daarvoor nodig.
 • U kunt de benodigde verklaringen uploaden en online betalen voor het uittreksel van de overlijdensakte.

U voegt bijlagen toe zoals:

 • de overlijdensverklaring getekend door de (huis)arts die de dood geconstateerd heeft.
 • de toestemmingsverklaring van de officier van justitie en/of de wilsbeschikking waaruit blijkt dat de overledene zijn/haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap (als dat van toepassing is).
Online aangifte van overlijden doen

Kopie overlijdensakte

Uitstel van begraven of crematie

 • Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren.
 • U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester.
 • Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.