Begraven en cremeren

 • U kunt een overledene laten begraven of cremeren.
 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.
 • Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u.
 • Er is 1 begraafplaats in de gemeente Zeewolde.

De begraafplaats in Zeewolde is een algemene begraafplaats (ook voor urnen), met een Rooms-Katholiek gedeelte.

 • Een begrafenis of het bijzetten van een urn kan:
  • 1 oktober t/m 31 maart van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
  • 1 april t/m 30 september van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Alle tijdstippen buiten deze uren zijn buitengewone uren. Voor deze buitengewone uren betaalt u extra.
 • Voor meer informatie kunt u (op iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) contact opnemen via telefoonnummer 036 - 5229522.
 • Formulier: begrafenis aanvragen op de algemene begraafplaats (pdf, 800 KB)

Digitaal begrafenis of urnbijzetting aanvragen

 • Dit is alleen mogelijk voor uitvaartondernemers.
 • Als u een gebruikersnaam en inlogcode heeft kunt u zelf een afspraak plannen in de webagenda van de gemeente Zeewolde.
 • Graag uw mobiele telefoonnummer bij de toelichting vermelden. Wij kunnen dan bij vragen contact met u opnemen.
 • U kunt ook het formulier invullen.

Kunt u niet in onze online begraafplaatsagenda?

 • U kunt op werkdagen (van 8.30 tot 17.00 uur) contact opnemen met het Publiekscentrum via telefoonnummer 036 - 5229522.
 • Buiten deze tijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de heer S. Rhijnsburger via  telefoonnummer 06 - 54127346 of  stuur een mail naar simon@vnuitvaartzorg.nl. Vermeld in uw mail ook uw mobiele telefoonnummer. Wij kunnen dan bij vragen contact met u opnemen.

 • Er zijn geen aparte kosten voor een grafmonument (vergunning).
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het verstrooien van as.

Begraafrecht (tarief 2024)

Hieruit worden de kosten voor het graven en dichten van het graf betaald (zowel algemeen als particulier graf).

Begraafrecht Kosten
12 jaar en ouder € 638,30
1-12 jaar € 322,85
tot 1 jaar (kindergraf) € 160,15
Urngraf € 260,40

Begraafplaatsrecht

Dit zijn de kosten voor het onderhoud van de begraafplaats (dus niet het graf zelf). Het onderhoud van het graf moet door de rechthebbende verzorgd worden.

Normaal graf Aantal jaren Kosten
Algemeen graf 10 jaar € 255,40
Particulier graf 20 jaar € 511,90
Particulier graf 30 jaar € 767,35
Kindergraf Aantal jaren Kosten
Algemeen graf 10 jaar € 63,40
Particulier graf 20 jaar € 127,00
Particulier graf 30 jaar € 190,50
Urngraf Aantal jaren Kosten
Algemeen graf 10 jaar € 63,40
Particulier graf 20 jaar € 127,00
Particulier graf 30 jaar € 190,50

Grafrecht

Dit zijn de kosten voor het recht op een particulier graf voor een periode van 20 of 30 jaar. Deze periode kan daarna telkens, na betaling, verlengd worden met 10 jaar.

Grafrecht Aantal jaren Kosten
Particulier graf 20 jaar € 2.834,15
Particulier graf 30 jaar € 4.116,00
Particulier kindergraf 20 jaar € 912,50
Particulier kindergraf 30 jaar € 1.258,00
Particulier urngraf (voor 2 urnen) 20 jaar € 917,45
Particulier urngraf (voor 2 urnen) 30 jaar € 1.264,30

Een van de belangrijkste beslissingen die bij het regelen van een begrafenis moet worden genomen is de keuze van een graf. U kunt uit twee mogelijkheden kiezen.

Particulier graf of urngraf

 • Wilt u voor langere tijd de beschikking hebben over een graf, dan kunt u het beste kiezen voor een particulier graf. Dit graf kan gebruikt worden voor 2 personen.
 • Wij geven een particulier graf uit voor een periode van 20 of 30 jaar met de mogelijkheid om die steeds met 10 jaar te verlengen.
 • De familie stelt een rechthebbende aan en bepaalt wie er in het graf wordt begraven of bijgezet.
 • Graven kunnen niet van tevoren worden gereserveerd. Graven worden uitgegeven op volgorde van de datum van begraven.

Algemeen graf of urngraf

Kiest u voor een algemeen graf, dan bepaalt de gemeente waar een overledene wordt begraven.

 • In een algemeen graf mogen maximaal twee personen worden begraven. Dit betekent bijna altijd dat overledenen die elkaar niet gekend hebben in één graf komen te liggen.
 • Wij geven de algemene graven uit voor een periode van 10 jaar. Wanneer de grafrust afloopt, krijgt u bericht met de mogelijkheden vanaf dat moment.
 • De gemeente is rechthebbende van een algemeen graf.
 • Graven kunnen niet van tevoren worden gereserveerd. Graven worden uitgegeven op volgorde van de datum van begraven.

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Strooiveld begraafplaats Zeewolde

 • De begraafplaats van Zeewolde heeft een veld waar as van een overledene kan worden verstrooid.
 • Dit moet u vooraf melden met een formulier (pdf, 739 KB).
 • Het verstrooien van as kost geen geld.

 • Wilt u een grafsteen of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf? U moet dan daarvan online een melding doen.
 • Het plaatsen van een grafsteen of gedenkteken is gratis.
 • Lees voor het plaatsen de regels waar een grafsteen of gedenkteken aan moet voldoen.
 • Meestal doet de steenhouwer de melding om het gedenkteken te plaatsen.
 • Wilt u gedenktekens plaatsen voor verkeersslachtoffers of slachtoffers van zinloos geweld? Hiervoor hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar niet altijd. Informeer hiernaar bij de gemeente.
Online melding grafsteen of gedenkteken