Controle op bouw en verbouwing

 • De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt.
 • Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.
 • Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Controleurs van de gemeente

 • De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:
  • gebouwen binnengaan zonder toestemming; 
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.
 • Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.