Welstand en commissie ruimtelijke kwaliteit

 • De mate waarin een bouwplan past in de omgeving wordt welstand genoemd.
 • Bouwplannen worden hierop getoetst door de commisie ruimtelijke kwaliteit. 
 • In het welstandsbeleid van de gemeente Zeewolde staan de criteria. 
 • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.
 • Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Vooraf uitzoeken of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, kunt u uw aanvraag als conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket online
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel van de commissie ruimtelijke kwaliteit in meegenomen.
 • Een conceptverzoek is gratis.

Kosten

 • Een welstandstoets is een onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning.
 • Voor de omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Een deel van de kosten heeft te maken met het welstandsadvies.

Nodig

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

 • De commissie ruimtelijke kwaliteit  (voorheen welstandscommissie) is onafhankelijk, en wordt benoemd door de gemeenteraad.
 • De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats voldoet aan de welstandseisen. Dit is bepaald in de Woningwet.
 • De commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Zeewolde bestaat uit 2 architecten en een landschapsarchitect.

Ambtelijk secretaris

Voor het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar info@zeewolde.nl.

Vergaderdata 2024

Vrijdag 19 juli

Data na de zomervakantie zijn nog niet bekend.