Alcoholvergunning aanvragen

 • Horecabedrijven en slijterijen hebben een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.
 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De formulieren levert u persoonlijk in bij het Publiekscentrum.
 • U vraagt een alocholvergunning aan:
  • als u een (horeca)zaak start of overneemt
  • als de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld van VOF naar BV)
  • u alcoholische dranken wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Wat u moet weten

 • Controleer of een horeca- of slijterijbedrijf past binnen het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan bekijken via Ruimtelijke plannen.
 • Voor alle horeca-aanvragen geldt dat een BIBOB-vragenlijst moet worden ingevuld.
 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen. Hiervoor kunt u naar Activiteitenbesluit Internetmodule.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding worden gedaan via het Omgevingsloket in verband met brandveiligheid.