Erfafscheiding, schutting of hek plaatsen

 • Bent u van plan om een (nieuwe) erfafscheiding (hek, schutting) rondom uw tuin te plaatsen?
 • Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning nodig of niet?

 • Erfafscheidingen tot maximaal 1 meter hoog kunnen zonder omgevingsvergunning geplaatst worden. Ook het planten van een heg of een rij coniferen is vergunningsvrij.
 • Een vergunning kan verplicht zijn als u een erfafscheiding in uw voor- of zijtuin wilt  plaatsen die hoger wordt dan 1 meter. 
 • Informeer bij de gemeente of via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl of uw erfafscheiding zonder vergunning geplaatst mag worden.

Erfafscheiding met vergunning

 • Of deze vergunning verleend kan worden hangt af van het bestemmingsplan.
 • Als de erfafscheiding in strijd is met het bestemmingsplan, wordt in het erfafscheidingenbeleid aangegeven in welke gevallen de gemeente toch een vergunning kan verlenen.

U heeft al een erfafscheiding maar geen vergunning, wat nu?

 • Is de erfafscheiding geplaatst vóór de peildatum 1 april 2011? Dan hoeft u deze niet te verwijderen of aan te passen.
 • Heeft u na de peildatum 1 april 2011 zonder vergunning een erfafscheiding geplaatst in uw voor- of zijtuin?
 • Dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. De erfafscheiding moet dan voldoen aan het Erfafscheidingenbeleid 2011 (pdf, 758 KB).
 • Dat kan dus betekenen dat u de erfafscheiding moet aanpassen.