Erfafscheiding, schutting of hek plaatsen

 • Bent u van plan om een (nieuwe) erfafscheiding (hek, schutting) rondom uw tuin te plaatsen?
 • Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 • Is er een omgevingsvergunning nodig? Dan gelden de regels van het bestemmingsplan.
 • Het college van burgemeester en wethouders mag wel afwijken van het bestemmingsplan: het college beslist volgens Beleidsregels erfafscheidingen.

Vergunning nodig of niet?

 • Een erfafscheiding tot maximaal 1 meter hoog kan zonder omgevingsvergunning geplaatst worden.
 • Het planten van een heg of een rij coniferen is vergunningsvrij.
 • Wilt u in uw voor- of zijtuin een erfafscheiding plaatsen die hoger wordt dan 1 meter? Een vergunning kan verplicht zijn.
 • Informeer bij de gemeente of doe de vergunningencheck in het Omgevingsloket om te weten of uw erfafscheiding zonder vergunning geplaatst mag worden.

Erfafscheiding met vergunning

Of een vergunning voor een erfafscheiding verleend kan worden hangt af van het bestemmingsplan. Is de erfafscheiding in strijd met het bestemmingsplan? In sommige gevallen kan de gemeente toch een vergunning verlenen. Hiervoor heeft de gemeente beleidsregels opgesteld.

Samenvatting beleidsregels erfafscheidingen

Voortuin

 • In uw voortuin mag de erfafscheiding niet hoger zijn dan 1 meter. 
 • Alleen in bijzondere gevallen kan het college van deze regel afwijken. 

Zijtuin

 • De erfafscheiding aan de zijkant mag niet hoger zijn dan 2 meter.
 • Een erfafscheiding in uw zijtuin plaatst u gelijk aan of achter de voorgevel.
 • 75% van de erfafscheiding mag dicht zijn, 25 % moet een open (groen ondersteunende) constructie zijn (bijvoorbeeld een open hekwerk voor klimplanten).
 • De open delen en de gesloten delen zijn gelijkmatig verdeeld over de hele lengte. 

Bedrijventerreinen

 • Specifiek voor bedrijventerreinen geldt dat vóór de voorgevelrooilijn een hekwerk bestaande uit een open (gaas- of spijlen-) constructie is toegestaan tot een hoogte van maximaal 2 meter.

Hardheidsclausule

 • In sommige gevallen kan de gemeente afwijken van deze regels en kiezen voor een maatwerkoplossing.

Volledige tekst beleidsregels erfafscheidingen

Lees de volledige tekst via onderstaande knop. In de tekst staan ook afbeeldingen van verschillende situaties.

Naar beleidsregels erfafscheidingen

U heeft al een erfafscheiding maar geen vergunning, wat nu?

 • Is de erfafscheiding geplaatst vóór de peildatum 1 april 2011? Dan hoeft u deze niet te verwijderen of aan te passen.
 • Heeft u na de peildatum 1 april 2011 zonder vergunning een erfafscheiding geplaatst in uw voor- of zijtuin?
 • Dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. De erfafscheiding moet dan voldoen aan de Beleidsregels erfafscheidingen 2022.
 • Dat kan dus betekenen dat u de erfafscheiding moet aanpassen.