Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank verkoopt aan personen van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld:

  • slijterij
  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met een aparte drankafdeling.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De formulieren moet u persoonlijk inleveren bij het Publiekscentrum.

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Wat kost het?

  • Drank en horeca-vergunning: € 607,70
  • Melding wijziging leidinggevende: Gratis
  • Melding inrichting veranderen (art. 30): Gratis
  • Ontheffing alcohol schenken tijdens evenementen (art. 35): € 101,45
  • Horeca-exploitatievergunning: € 121,35

  (Tarieven 2019)

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Hoe werkt het?

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. De formulieren moet u persoonlijk inleveren bij het Publiekscentrum.

  In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten.
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
  • De horecagelegenheid, die in de bestaande vergunning wordt genoemd, wijzigt.

  Wijziging van leidinggevende(n)

  Een wijziging van leidinggevende(n) kunt u melden met het meldingsformulier en de bijbehorende verklaring van de leidinggevende(n).

  Horeca-exploitatievergunning

  • In principe geldt er een vrijstelling voor het aanvragen een horeca-exploitatievergunning.
  • Deze vrijstelling kan worden ingetrokken wanneer zich incidenten voordoen die voor ernstige overlast zorgen.
  • De reguliere horeca-sluitingstijden zijn dagelijks van 02.00 uur tot 06.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

  BIBOB

  • Voor alle horeca-aanvragen geldt dat een BIBOB-vragenlijst moet worden ingevuld.

  Milieumelding

  Bestemmingsplan

  Controleer of een horeca- of slijterijbedrijf past binnen het bestemmingsplan. U kunt de bestemmingsplannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Kansspelautomaten

  Wanneer u kansspelautomaten wilt plaatsen in het horecabedrijf dan heeft u hiervoor een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u bij de gemeente aanvragen.

  Brandveiligheid

  Indien er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn dan moet er een gebruiksmelding worden gedaan via het Omgevingsloket.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties