Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een Drank- en horecavergunning als in de horecagelegenheid alcoholische dranken worden geschonken die ter plekke kunnen worden gedronken.

  Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de vermelde personen op de aanvraag voldoen aan alle eisen die in de Drank- en Horecawet worden gesteld.

  De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen.

  Bij overtreding van de wet kan de gemeente de vergunning intrekken.

  U moet in het kader van de Drank- en Horecawet een Drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • U een horecagelegenheid wilt starten of overnemen.
  • De in de bestaande vergunning vermelde leidinggevende of ondernemer wijzigt.
  • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.
  • De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt (als u bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV gaat).

  Vrijstelling

  Het is niet toegestaan een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning, maar de burgemeester kan hiervan vrijstelling verlenen in de volgende situaties:

  Bestaande horecabedrijven

  •  als zich in de voorafgaande 6 maanden in het horecabedrijf geen incidenten hebben voorgedaan die gepaard gingen met geweld, overlast op straat en drugs

  Nieuwe horecabedrijven

  • als er geen strijd is met het bestemmingsplan
  • als de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde niet nadelig wordt beïnvloed
  • en: als er geen strijd is met de weigeringsgronden van de algemene plaatselijke verordening: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu (artikel 1:8) van de APV 2010)

  De vrijstelling wordt ingetrokken als zich een incident heeft voorgedaan dat gepaard ging met geweld, overlast op straat of drugs.

 • Wat kost het?

  • Horeca-exploitatievergunning: € 121,35 

  (tarief 2019)

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat heb ik nodig?

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties