Klacht indienen

 • Wat is het?

  U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

  Klacht indienen - met DigiD

  Bezwaar tegen een besluit

  • Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken.
  • Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester).
 • Wat moet ik doen?

  • een klacht wordt in principe binnen 6 weken na ontvangst beantwoord
  • een mondelinge of telefonische klacht wordt altijd onmiddellijk aangehoord en opgenomen. 'Een andere keer terugbellen' is niet aan de orde. U kunt een klacht ook digitaal indienen met het e-formulier. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.
  • een klacht over een medewerker wordt in principe opgenomen en behandeld door de leidinggevende van die medewerker. Die zorgt voor beantwoording en oplossing van de klacht waarbij het natuurlijk belangrijk is dat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen worden.
  • de klachtencoördinator van de gemeente bewaakt de termijnen waarbinnen klachten moeten zijn afgehandeld.

  Heeft u vragen over al ingediende of eventueel nog in te dienen klachten? Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Zeewolde, dhr. W. Meijer, via telefoonnummer 036-5229522 (plaatsvervangend klachtencoördinator is mw. G. Jansen).

 • Achtergrond

  De gemeente Zeewolde handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

 • Tips

  De gemeente Zeewolde is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Dat betekent dat burgers die om één of andere manier niet tevreden zijn met de interne klachtbehandeling van de gemeente Zeewolde, de Nationale ombudsman kunnen inschakelen.

  Voor informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman kunt u gratis bellen met 0800-3355555.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties