Samenstelling en portefeuilles college van burgemeester en wethouders

G.J. (Gerrit Jan) Gorter

G.J. Gorter
contactgegevens en taken G.J. (Gerrit Jan) Gorter
FunctieBurgemeester
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
Telefoonnummer036-5229445
E-mailadresgj.gorter@zeewolde.nl
Taken
 • Algemeen bestuur
 • Openbare orde/Veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Bezwaar en beroep,klachten
 • Personeel en Organisatie
 • Handhaving
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Gelijke Behandeling

W.C. (Winnie) Prins

W.C. Prins
contactgegevens en taken W.C. (Winnie) Prins
FunctieWethouder
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
Telefoonnummer036-5229445
E-mailadresw.prins@zeewolde.nl
Taken
 • 1e loco-burgemeester
 • Bestuurlijke vernieuwing/ lokale democratie
 • Toekomstvisie
 • Omgevingsvisie
 • Jeugdzorg
 • Passend onderwijs
 • WMO
 • Buurtsportcoaches
 • Volksgezondheid
 • Vliegveld Lelystad
 • Woonzorgzone
Politieke partijLeefbaar Zeewolde

W.P. (Wim) van der Es

W.P. van der Es
contactgegevens en taken W.P. (Wim) van der Es
FunctieWethouder
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
Telefoonnummer036-5229445
E-mailadresw.vanderes@zeewolde.nl
Taken
 • 2e loco-burgemeester
 • FinanciĆ«n (inclusief Belastingen, tarieven en subsidies)
 • Grondbedrijf (exploitaties)
 • Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet
 • Oosterwold
 • Woonvisie
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Centrumontwikkeling
 • Agrarische Zaken
 • ICT en informatieveiligheid
 • Omgevingsdienst - OFGV
 • Eigendom (aandeelhouder) nutsbedrijven
Politieke partijVVD

E.J. (Egge Jan) de Jonge

E.J. de Jonge
contactgegevens en taken E.J. (Egge Jan) de Jonge
FunctieWethouder
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
E-mailadrese.dejonge@zeewolde.nl
Taken
 • 3e loco-burgemeester
 • Economische Zaken
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Integratie / inburgering
 • Onderwijs
 • Recreatie en Toerisme
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Kunst en Cultuur
 • Evenementen
Politieke partijCDA

E.W. (Ewout) Suithoff

E.W. Suithoff
contactgegevens en taken E.W. (Ewout) Suithoff
FunctieWethouder
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
E-mailadrese.suithoff@zeewolde.nl
Taken
 • 4e loco-burgemeester
 • Duurzaamheid (Water en Riolering, Leefomgeving)
 • Energietransitie
 • Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Afval (inzamelen/verwerken)
 • Volkshuisvesting
 • Sport
 • Bedrijfsvoering Meerinzicht
 • Organisatieontwikkeling en dienstverlening
Politieke partijChristenUnie

R.C. (Rob) van Nunspeet

R.C. van Nunspeet
contactgegevens en taken R.C. (Rob) van Nunspeet
FunctieGemeentesecretaris
Adresp/a Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde
Telefoonnummer036-5229445
E-mailadresr.vannunspeet@zeewolde.nl

Pagina opties