Motiemarkt

  • Op dinsdag 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Zeewolde een motiemarkt georganiseerd.
  • Er zijn 9 ideeën gepresenteerd aan de raadsleden.
  • De raadsleden waren enthousiast over 5 ideeën. Die ideeën zijn omgezet in een motie.
  • In de raadsvergadering van 24 februari zijn de moties besproken.

Uitwerking plannen

De gemeente gaat de volgende ideeën uitvoeren:

  • Een graffitiwedstrijd en graffitiplekken voor jongeren
  • Strandvoorzieningen bij twee stranden (kleedhokjes, douches en wc’s en verhuur parasols)

Daarnaast wil de raad:

  • Kijken of het mogelijk is om een stukje van de Kwetterwei om te bouwen tot een hondenspeelweide. Dit idee wordt pas later uitgewerkt. Eerst moet er nog een deel van de Kwetterwei worden ontwikkeld.
  • Uitzoeken of verenigingen een betere, vaste plek kunnen krijgen in het dorp. Dit bespreekt de raad samen met de toekomst van De Meermin.
  • Een pumptrackbaan in de Polderwijk. De realisatie van een pumptrackbaan kost veel geld. De raad stelt hiervoor geld beschikbaar, als er ook geld wordt verzameld via subsidies en crowdfunding. Een groep bewoners van de Polderwijk gaat hiermee aan de slag.