Uitrit of inrit aanleggen

 • Een uitrit of een inrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
 • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen, meldt u dit aan de gemeente.
 • U vraagt hiermee toestemming van het college van burgemeester en wethouders voor het maken of veranderen van een uitrit op wegen of paden voor openbaar verkeer. Het college kan de uitrit dus weigeren.
 • Als de uitrit is toegestaan en op gemeentelijk grondgebied ligt, zal deze na instemming van de melder door de gemeente worden aangelegd. De melder betaalt de aanlegkosten.
 • Vraagt u een uitrit aan omdat u uw elektrische auto op eigen terrein wilt opladen met uw eigen stroom? Wellicht is een kabelgoot een betere (en goedkopere) optie. Op de pagina over opladen van elektrische auto's staat u hoe een kabelgoot kunt aanvragen. 
Online toestemming uitrit aanvragen

Kosten

 • De aanvrager betaalt de aanlegkosten van de uitrit. De kosten kunnen variëren. Bij nieuwbouw (woningen en industrie) worden deze kosten in de grondprijs opgenomen.
 • De gemeente is eigenaar van de uitrit en onderhoudt deze na aanleg.
 • De gemeente vraagt voor de aanleg een offerte aan bij de gecontracteerde aannemer voor dit werk.
 • Deze offerte is 3 maanden geldig, en de prijs is niet onderhandelbaar.

 • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen meldt u dit aan de gemeente. Bij deze melding is op een schets met maatvoering aangegeven waar de uitrit moet worden gemaakt of hoe deze moet worden aangepast.
 • De gemeente beoordeelt of het bestemmingsplan het aanleggen van een uitrit toestaat. Als een watergang (bijvoorbeeld een sloot) moet worden gekruist, zal de gemeente bij het waterschap nagaan of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.
 • Als blijkt dat de uitrit mag worden gemaakt, toetst de gemeente de melding op basis van artikel 2:12 van de APV. (kijk voor de volledige randvoorwaarden onder het kopje "Zie ook")
 • De melder krijgt binnen 4 weken na de datum van ontvangst van de melding een reactie op de melding.
 • Als er toestemming wordt gegeven voor de gevraagde uitrit, ontvangt de melder van de gemeente een offerte voor het maken of veranderen van de uitrit. Wij streven ernaar een offerte binnen 6 weken na aanvraag bij de melder te bezorgen.
 • Nadat de gemeente het in de offerte aangegeven bedrag heeft ontvangen van de melder, zal de gemeente de aannemer opdracht geven de uitrit aan te leggen. De uitrit  zal vervolgens binnen 30 werkbare werkdagen (maandag tot en met vrijdag excl. feestdagen en dagen dat het weer het uitvoeren van het werk niet toelaat) worden gemaakt of veranderd.

Nieuwbouwplannen

 • De procedure is bijna gelijk als hierboven beschreven.
 • In de grondprijs voor nieuwbouwpanden zit één standaard uitrit (zie paragraaf 5).
 • Als men niet meer dan dat aanvraagt, hoeft de aanleg van de uitrit niet apart verrekend te worden. Er wordt dan dus geen offerte toegestuurd.

 • een foto van de bestaande situatie
 • een schets van de gewenste situatie

 • Voor het maken van een inrit of uitweg over een watergang of sloot moet u bij het waterschap Zuiderzeeland een vergunning aanvragen.
 • Bij de gemeente kunt u informatie krijgen of de voorwaarden voor een vergunning gelden voor uw situatie, en wat u moet doen.
 • Het kan zijn dat u ook een vergunning bij de gemeente moet aanvragen. Hierbij gelden enkele algemene voorwaarden.