Uitrit of inrit aanleggen

 • Een uitrit of een inrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
 • Als u een uitrit wilt laten maken of aanpassen, meldt u dit aan de gemeente.
 • U vraagt hiermee toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders voor het maken of veranderen van een uitrit op wegen of paden voor openbaar verkeer.
 • Het college kan de uitrit dus weigeren.
 • Als de uitrit is toegestaan en op gemeentelijk grondgebied ligt, zal deze na instemming van de melder door de gemeente worden aangelegd. De melder betaalt de aanlegkosten. 
Online toestemming uitrit aanvragen

Kosten

 • De aanvrager betaalt de aanlegkosten van de uitrit. De kosten kunnen variëren. Bij nieuwbouw (woningen en industrie) worden deze kosten in de grondprijs opgenomen.
 • De gemeente is eigenaar van de uitrit en onderhoudt deze na aanleg.
 • De gemeente vraagt voor de aanleg een offerte aan bij de gecontracteerde aannemer voor dit werk.
 • Deze offerte is 3 maanden geldig, en de prijs is niet onderhandelbaar.

Randvoorwaarden

Er zijn per augustus 2018 nieuwe randvoorwaarden vastgesteld voor het aanleggen van een nieuwe inrit/uitrit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Uitbreiding van de keuze van het type verharding uitwegen in het buitengebied. Vroeger was alleen bestrating mogelijk, nu is er ook de keuze tussen bestrating, asfalt of stelconplaten;
 • Toevoeging van verbreding aan overzijde van de weg bij inrit als de weg minder dan 5 meter breed is;
 • Uitweg mogelijk binnen de bebouwde kom voor voetgangers/fietsers (achterpad van tuin door gemeentelijk groen).

Documenten