Verhuizing naar Nederland doorgeven

 • Als u vanuit het buitenland in Zeewolde komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente.
 • Dit geldt als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden.
 • Ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.
 • Doe dit binnen 5 dagen na aankomst. Uw gezinsleden moeten persoonlijk aanwezig zijn.
Afspraak maken balie Publiekscentrum

Nodig bij uw aanvraag

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Een koop-of huurcontract (of als u zich inschrijft waar iemand staat ingeschreven: toestemming van de hoofdbewoner).
 • Geboorteakte (in geval van eerste inschrijving in Nederland).
 • Huwelijksakte/echtscheidingsakte (als dit van toepassing is) voorzien van de juiste legalisatie.
 • Bewijs van uitschrijving (als u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt).

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, schrijft u zich in in het Register niet-ingezetenen (RNI).

Na uw aanvraag

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Kosten

De inschrijving is gratis.