Verhuizing doorgeven

 • Geef uw verhuizing aan ons door als u naar de gemeente Zeewolde verhuist of als u binnen de gemeente Zeewolde verhuist.
 • Heeft u een briefadres en wilt u uw verhuizing doorgeven? Dit kan alleen persoonlijk aan de balie van het Publiekscentrum.
 • Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Maximaal 4 weken van tevoren mag ook.
 • Verhuist u naar een andere gemeente, geef de verhuizing dan aan die gemeente door.

Uw verhuizing doorgeven

 • U kunt online uw verhuizing doorgeven. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
 • U kunt uw verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeven. Maak online een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven met DigiD Afspraak maken bij het Publiekscentrum

Voor wie kunt u een verhuizing doorgeven?

 • voor u zelf (vanaf 16 jaar)
 • voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
 • voor uw kind, kinderen 
 • voor uw inwonende ouders
 • als curator voor de persoon over wie het curatorschap gevoerd wordt (alleen schriftelijk)

 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
 • Uw emigratie kunt u online doorgeven als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres.
 • Anders geeft u de emigratie persoonlijk door bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners

Geef uw emigratie binnen 5 dagen vóór uw vertrek uit Nederland aan ons door. Let op: u wordt uitgeschreven op de dag dat u uw emigratie doorgeeft (dus niet per daadwerkelijke vertrekdatum).

Meer informatie

Inloggen met DigiD Online emigratie doorgeven Afspraak maken balie Publiekscentrum

 • Als u vanuit het buitenland in Zeewolde komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden. Ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.
 • Doe dit binnen 5 dagen na aankomst. Maak hiervoor een afspraak. Ook uw gezinsleden moeten persoonlijk aanwezig zijn.
 • U kunt zich inschrijven in de volgende gevallen:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
  • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart).
 • Een koop-of huurcontract (of als u zich inschrijft waar iemand staat ingeschreven: toestemming van de hoofdbewoner).
 • Geboorteakte (in geval van eerste inschrijving in Nederland).
 • Huwelijksakte/echtscheidingsakte (indien van toepassing) voorzien van de juiste legalisatie.
 • Bewijs van uitschrijving (als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt).
Afspraak maken balie Publiekscentrum