Warmtetransitie

In overleg met alle Europese landen heeft de Nederlandse overheid besloten om vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer te gebruiken. Door te stoppen met het gebruik van aardgas, werken we daarom aan een duurzamere samenleving. De overgang van het gebruik van aardgas naar andere duurzame manieren om huizen te verwarmen noemen we de warmtetransitie.

Transitievisie Warmte (TWV)

  • In de Transitievisie warmte (TVW) die elke gemeente in Nederland gemaakt heeft staat de route naar een aardgasvrije gemeente in 2050.
  • De Transitievisies van alle gemeenten geven een landelijk beeld over de aanpak om van het aardgas af te gaan. Het is de bedoeling om dit document iedere 5 jaar aan te passen.
  • De Transitievisie Warmte van de gemeente Zeewolde is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende jaren stelt de gemeente per buurt of wijk buurtplannen op.
Transitievisie warmte 2022 downloaden (pdf, 7 MB)

Hoe kunt u meedoen?

  • Via de gemeenteraad hebben inwoners indirect invloed op het beleid. De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte en de daarin genoemde voorkeursoplossingen vastgesteld. Die keuze(s) zijn het begin van een proces.
  • Voor buurtbewoners van de Vissenbuurt, Vlinderbuurt en de Wildbuurt worden informatiebijeenkomsten over de buurtuitvoeringsplannen georganiseerd.