Wildbuurt, Vlinderbuurt en Vissenbuurt

We starten in de Vissenbuurt, Vlinderbuurt en Wildbuurt met het maken van buurtuitvoeringsplannen. In een buurtuitvoeringsplan staat hoe een buurt het beste van het aardgas af kan gaan. In deze 3 buurten staan 275 woningen van Woonpalet met energielabel A en B.  We starten juist in deze buurten omdat Woningbouwcorporatie Woonpalet hier huurwoningen  wil renoveren en/of de CV ketels wil vervangen.

In de Transitievisie warmte staat per buurt wat de beste keus is om huizen te verwarmen zonder aardgas. In de Vissenbuurt, Wildbuurt en Vlinderbuurt lijkt een luchtwarmtepomp of hybride warmtepomp het meest logisch te zijn. In het buurtuitvoeringsplan worden verdere opties beschreven. 

Plattegrond Vissen-, Vlinder- Wildbuurt

Woningschouw

  • Om een buurtplan te maken moeten we eerst weten wat aan een huis moet veranderen om het zonder aardgas te verwarmen.
  • Daarvoor schouwen we een aantal geschikte koopwoningen door vakmensen.
  • Dit is leerzaam voor het maken van buurtplannen maar ook voor de eigenaar.
  • Via onderstaande knop kunt u een video bekijken hoe u kunt onderzoeken of uw huis zonder aardgas verwarmd kan worden met een warmtepomp.
Video David en Truus bekijken

Thema-avond: 20 september

Op woensdag 20 september was de eerste thema-avond. Onderwerpen die besproken zijn:

  • Voorbereiden woningschouw: Welke informatie is nodig en wat zijn de aandachtspunten voor een schouw?
  • Haalbaarheid van technieken: Wat zijn de alternatieven voor aardgas in individuele woningen? Wat betekent dit voor de woning?
  • Collectieve inkoop: Welke geschikte alternatieven kunnen gezamenlijk (met de buurt of straat) worden toegepast?
  • Participatie en communicatie: Wat willen bewoners zelf organiseren?  Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Planning

Datum Activiteit
20 september Themabijeenkomst met bewoners
Oktober Schouw
8 november Themabijeenkomst met bewoners
November/December Bijeenkomst met de partnerwerkgroep
Januari/Februari 2024 Slotbijeenkomst met bewoners
Februari 2024 Review Buurtuitvoeringsplan
Maart 2024 Oplevering Buuruitvoeringsplann