Plannen per buurt

  • De gemeente begeleidt het aardgasvrij maken van buurten in de hele gemeente.
  • Daarvoor maakt de gemeente per buurt of wijk buurtuitvoeringsplannen.

Onderdelen van een buurtuitvoeringsplan

In een buurtuitvoeringsplan staat hoe we de buurt zonder aardgas willen verwarmen. In dit plan staan de volgende onderdelen:

  1. Uitleg over de kosten van de verschillende mogelijkheden.
  2. Uitleg over de technische haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden.
  3. Uitleg hoe de samenwerking met de buurt gaat.

Waarom deze startbuurten

De reden om te starten in deze 3 buurten is dat woningbouwcorporatie Woonpalet hun huurwoningen in deze buurten wil renoveren en/of de CV ketels wil vervangen. In deze buurten staan 275 woningen van Woonpalet met energielabel A en B.

In de Transitievisie Warmte staat wat de beste keus is om huizen te gaan verwarmen zonder aardgas. Een luchtwarmtepomp of hybride warmtepomp lijkt nu in deze buurt het meest logisch te zijn. In het buurtuitvoeringsplan worden verdere opties beschreven.