Dakkapel plaatsen

 • Bent u van plan een dakkapel te plaatsen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 • U hoeft geen vergunning aan te vragen als de dakkapel aan een aantal regels voldoet.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft geen vergunning aan te vragen als de dakkapel aan bepaalde regels voldoet. De eisen verschillen op welke plek van het dak u de dakkapel wilt plaatsen.

U hoeft geen vergunning aan te vragen als de dakkapel aan de volgende eisen voldoet:

 1. de dakkapel heeft een plat dak;
 2. gemeten vanaf de voet van de dakkapel is de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;
 3. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;
 4. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok;
 5. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak

Verder mag de dakkapel niet geplaatst worden op:

 1. een woonwagen;
 2. een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of
 3. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

U hoeft geen vergunning aan te vragen als de dakkapel aan de volgende eisen voldoet:

 1. de dakkapel past binnen de regels van het bestemmingsplan;
 2. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing;
 3. de dakkapel heeft een plat dak;
 4. gemeten vanaf de voet van de dakkapel is de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;
 5. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;
 6. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok;
 7. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak.

De bovenstaande regels gelden ook voor:

 • een woonwagen;
 • een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of
 • een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Uitleg punt 2, eisen van welstand:

 • De breedte van de dakkapel bedraagt niet meer dan de helft van de breedte van het dakvlak. Bij woningen met een piramidedak of een schilddak wordt de breedte van het dakvlak op de helft van de hoogte gemeten.
 • Hoekdakkapellen bij schild- en piramidedaken zijn toegestaan, mits de breedte op het voordakvlak en naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijdakvlak niet meer bedraagt dan de helft van de breedte van het dakvlak. De breedte van het dakvlak wordt gemeten op de helft van de hoogte van het dakvlak. Het deel van de dakkapel dat buiten het dakvlak steekt hoeft niet meegerekend te worden bij de bepaling van de breedte. 

Dakkapel met vergunning

 • Of deze vergunning verleend kan worden hangt af van de regels uit het bestemmingsplan en de beoordeling van de welstandscommissie.
 • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.