Over de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor de gemeente Zeewolde, inwoners, ondernemers en organisaties.De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een flink aantal regels.

Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Het is eenvoudiger om bouw- of verbouwprojecten te starten of een vergunning aan te vragen voor plannen en activiteiten in de openbare ruimte.

De omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om:

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw  huis of uw tuin. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, kunt u belanghebbende zijn. Bijvoorbeeld als iemand anders iets wil (ver)bouwen of als de gemeente nieuw beleid maakt. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven. Dat noemen we participatie.

Als u al toestemming (een vergunning) heeft om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

 • 1 Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht. 
 • 1 Digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op 1 plek.
  • In 1 oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • 1 Omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar 1 vergunning aan te vragen.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte, ook als het niet in ons Omgevingsplan past. Dat vraagt natuurlijk wel een zorgvuldige afweging van alle belangen. Omdat u ook daarover meer wordt geïnformeerd, kunt daar zelf ook meer verantwoordelijkheid in nemen. Het is in ieder geval belangrijk dat u uw plannen voorlegt aan de direct betrokkenen uit uw omgeving.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld uw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken dan voorheen.